[Evertype]  Treasure Island in Esperanto Home
 
 

Trezorinsulo

Treasure Island

By Robert Louis Stevenson, translated into Esperanto by Grace Kirkland

Second edition, 2021. Illustrations by Louis Rhead and Frank E. Schoonover. Dundee: Evertype. ISBN 978-1-78201-299-3 (hardcover), price: €22.95, £19.95, $25.95. ISBN 978-1-78201-300-6 (paperback), price: €16.95, £15.95, $18.95.

Click on the book cover on the right to order the hardcover edition from Amazon.co.uk!

Click here to order the paperback edition from Amazon.co.uk!

If you are in North America, order the hardcover edition, or the paperback edition from Amazon.com!

Also available in Cornish and in English.


Mi memoras observi kiel kontrastis la bonorda vigla doktoro kun pudritaj haroj blankaj kiel neĝo, brilantaj okuloj kaj agrabla mieno, kontraŭ la malgraciaj kamparanoj kaj precipe kontraŭ tiu malpura, peza, nebulokula pirato, kiu sidis duonebria pro la rumo, kun la brakoj sur la tablo. Subite tiu—la kapitano—ekkantis sian kutiman kanton:   I remember observing the contrast the neat, bright doctor, with his powder as white as snow, and his bright, black eyes and pleasant manners, made with the coltish country folk, and above all, with that filthy, heavy, bleared scarecrow of a pirate of ours, sitting far gone in rum, with his arms on the table. Suddenly he—the captain, that is—began to pipe up his eternal song:
“Dekkvin viroj en la kesto de la Mort’
Ho! Ho! Ho! kaj botelo de la rum’.
Drinkado kaj diablo, por aliaj jen la sort’
Ho! Ho! Ho! kaj botelo de la rum’.”
  “Fifteen men on the dead man’s chest—
Yo-ho-ho and a bottle of rum!
Drink and the devil had done for the rest—
Yo-ho-ho and a bottle of rum!”
En la komenco mi konjektis ke la “kesto de la Mort’” estas lia granda kesto kiu troviĝas supre en la antaŭa ĉambro, kaj tiu ideo kuniĝis en miaj inkuboj kun tiu pri la unukrura maristo.   At first I had supposed “the dead man’s chest” to be that identical big box of his upstairs in the front room, and the thought had been mingled in my nightmares with that of the one-legged seafaring man.
Treasure Island
Robert Louis Stevenson verkis Trezorinsulo en 1880 aŭ 1881, komencinte ĝin en Braemar, Skotlando, kie lia patro helpis per ideoj ĉerpitaj el la propraj maristaj spertoj. Ĝi estis finita dum lia dua vizito al Davos en la vintro de 1881–1882. Trezorinsulo, kiu aperis kiam la aŭtoro estis 31-jara, estis lia unua longa romantika rakonto, kaj havigis al li unuan guston de populara sukceso tiam, kiam la romano estis eldonita libroforme. En oktobro 1881 ĉi tiu rakonto komencis aperi kiel serio en angla gazeto nomita Young Folks (Junaj Personoj). La titolo tiutempe estis The Sea Cook, or Treasure Island (La Markuiristo, aŭ Trezorinsulo), sed kiam ĝi eldoniĝis libroforme en majo 1883, la nomo estis simple Trezorinsulo, nomo kiu jam estas akceptita inter la titoloj de multe pli malnovaj klasikaĵoj. En tiu ĉi eldono vi trovos la bonegajn ilustraĵojn, desegnitajn de Louis Rhead, kiuj publikiĝis unuafoje en 1915. La traduko al Esperanto estas farita de Grace Kirkland, kaj aperis en 1977.   It was in 1880 and 1881 that Robert Louis Stevenson wrote Treasure Island, which was begun at Braemar, Scotland, where his father aided him with suggestions from his own seafaring experiences. It was finished in the course of his second visit to Davos in the winter of 1881–1882. Treasure Island, which appeared when the author was thirty-one, was his first long romance, and it brought to him his first taste of popular success, when the story was published in book form. It was in October 1881, that this story began to appear as a serial in an English magazine called Young Folks. The title then was The Sea Cook, or Treasure Island, but when published in book form in May 1883, the name was simply Treasure Island, a name which has taken its place among the titles of far older classics. This edition contains the superb illustrations of Louis Rhead, which were first published in 1915. The Esperanto translation is by Grace Kirkland, and appeared in 1977.
 
HTML Michael Everson, Evertype, 19A Corso Street, Dundee, DD2 1DR, Scotland, 2021-08-01

Copyright ©1993-2021 Evertype. All Rights Reserved