[Evertype]  Through the Looking-Glass and What Alice Found There in Hawaiian Home
 
 

Ma Loko o ke Aniani Kū a me ka Mea i Loaʻa iā ʻĀleka ma Laila
Through the Looking-Glass in Hawaiian

Ma Loko o ke Aniani Kū a me ka Mea i Loaʻa iā ʻĀleka ma Laila

By Lewis Carroll, translated by R. Keao NeSmith

Second edition, 2017. Illustrations by John Tenniel. Cathair na Mart: Evertype. ISBN 978-1-78201-170-5 (paperback), price: €12.95, £10.95, $15.95.

Click on the book cover on the right to order this book from Amazon.co.uk!

Or if you are in North America, order the book from Amazon.com!

OUT OF PRINT: First edition, 2012. Cathair na Mart: Evertype. ISBN 978-1-78201-022-7

“Don’t stand chattering to yourself like that,” Humpty Dumpty said, looking at her for the first time, “but tell me your name and your business.”   “Mai kū wale ʻoe a walaʻau iā ʻoe iho pēlā,” wahi a Nuʻupē Walawala me ka nānā pū iā ia nei no ka manawa mua, “akā, e haʻi mai ʻoe i kou inoa a me kāu hana i neʻi.”
“My name is Alice, but—”   “ʻO koʻu inoa, ʻo ʻĀleka, akā—”
“It’s a stupid name enough!” Humpty Dumpty interrupted impatiently. “What does it mean?”   “Kē! Lōlō wale nō kēlā inoa!” i kīkahō ai ʻo Nuʻupē Walawala ma ke ʻano kūʻaki. “He aha nō hoʻi ka manaʻo?”
Must a name mean something?” Alice asked doubtfully.   Pono nō he manaʻo ko ka inoa?” i nīele ai ʻo ʻĀleka ma ke ʻano kuʻihē iki.
“Of course it must,” Humpty Dumpty said with a short laugh: “my name means the shape I am—and a good handsome shape it is, too. With a name like yours, you might be any shape, almost.”   “ʻOiaʻiʻo, pono nō,” wahi a Nuʻupē Walawala me ka ʻaka iki pū: “ʻo koʻu inoa, he hōʻike no kuʻu kiʻi—a he uʻi nō hoʻi kēia kiʻi. ʻO kekahi mau inoa e like me kou, ʻaneʻane huikau pū nō paha kou kiʻi.”
Nuʻupē Walawala
Alice’s Adventures in Wonderland is a summer tale published by Lewis Carroll (Charles Lutwidge Dodgson) for the first time in July 1865. Many of the characters and adventures in that book have to do with a pack of cards. Through the Looking-Glass and What Alice Found There is a winter tale, which Carroll first published in December 1871. In this second tale, the characters and adventures are based on the game of chess.   He moʻolelo ʻo Nā Hana Kupanaha a ʻĀleka ma ka ʻĀina Kamahaʻo no ke kau wela i hoʻopuka ʻia e Lewis Carroll (Charles Lutwidge Dodgson) no ka manawa mua ma Iulai o ka 1865. Ua pili nā kānaka he nui o loko o ia puke i ka pāʻani pepa. He moʻolelo ʻo Ma Loko o ke Aniani Kū a me ka Mea i Loaʻa iā ʻĀleka ma Laila no ke kau anu i hoʻopuka ʻia e Carroll no ka manawa mua i Kēkēmapa o ka 1871. Ma kēia moʻolelo ʻelua, ua pili nā kānaka o ka moʻolelo i ka pāʻani he mū kākela.
The heroine of both books is Alice Liddell, daughter of the Dean of Christ Church, Oxford, where Dodgson was a tutor in mathematics. Although Alice Liddell was born in 1852, twenty years later than Dodgson, she appears in both books as a little girl of seven, the age she was when Dodgson met her for the first time. It’s clear from the poems at the beginning and end of the book that Carroll was very fond of Alice Liddell. One should note, however, that Alice’s parents had a disagreement with Carroll in 1864 and Carroll saw Alice very little indeed thereafter.   ʻO ke kanaka mea nui loa i loko o nā puke ʻelua, ʻo Alice Liddell, ke kaikamahine a ke Poʻo o ke Kulanui o Christ Church ma Oxford i ʻEnelani, kahi i hana ai ʻo Dodgson ma ke ʻano he polopeka makemakika. Me ka hānau ʻia ʻana nō o Alice Liddell i ka 1852, iwakālua mau makahiki ma hope o Dodgson, he mea nui ʻo ia i loko o nā puke ʻelua ma kona ʻano he kaikamahine ʻōpiopio he ʻehiku ona makahiki, ʻo ia kona makahiki i ka hui mua ʻana o Dodgson me ia. ʻIke ʻia ke aloha o Carroll iā Alice Liddell ma ka nānā ʻana i nā mele ma ka hoʻomaka a me ka pau ʻana o ka puke. He pono naʻe ke hoʻomaopopo aʻe ua kūʻēʻē nā mākua o Alice me Carroll i ka 1864 a ua kakaʻikahi loa ka hui ʻana o Carroll me Alice ma ia hope mai.
The first Hawaiian translation of Alice appeared on 1 May of this year. I was very pleasantly surprised to find that Keao NeSmith was so taken with that work that he followed through with Through the Looking-Glass, which is a more complex book and described by most translators as much more difficult to translate.   Ua puka ka unuhi mua ʻana o ʻĀleka i ka lā 1 o Mei o kēia makahiki. Ua hauʻoli au me ka pūʻiwa pū i ka ʻike aku i ka nui o ka mahalo o Keao NeSmith i kēlā hana a me kona ukali ʻana aku i ia hana me Ma Loko o ke Aniani Kū, he puke i ʻoi aku kona mau ʻaoʻao paʻakikī o ka unuhi ʻana i ka manaʻo o ka poʻe unuhi ʻōlelo he nui.
At the end of the book you will find the “suppressed” episode “The Wasp in a Wig”, which was originally intended to be part of Through the Looking-Glass. John Tenniel, who drew the pictures in the first edition of the two books, did not care for this episode, and it was therefore omitted. The splendid picture which graces this chapter was drawn in Tenniel’s style by Ken Leeder in 1977.   Ma ka pau ʻana o ka puke, aia kekahi māhele o ka moʻolelo i hoʻokāpae ʻia, ʻo “Ka Nalo Hopeʻō ma ka Lauoho Kuʻi”. I kinohi, ua manaʻo ʻia e lilo ia i māhele o Ma Loko o ke Aniani Kū. ʻAʻole naʻe i hoihoi ʻo John Tenniel, ka mea nāna i kaha i nā kiʻi o ka puka mua ʻana o nā puke ʻelua, i kēia māhele, a no laila, ua kāpae ʻia akula. Ua kaha ʻia ke kiʻi uʻi e hoʻowehiwehi nei i kēia mokuna ma ke ʻano kaila o Tenniel e Ken Leeder ma ka 1977.
Through the Looking-Glass contains more word-play and logical paradoxes than Alice’s Adventures in Wonder­land. In consequence it is more a book for adults than the earlier work.   ʻOi aku ka nui o ka pāʻani ʻōlelo a me ka hoʻopohihihi ʻana i loko o Ma Loko o ke Aniani Kū ma mua o Nā Hana Kupanaha a ʻĀleka ma ka ʻĀina Kamahaʻo. No ia kumu, he puke kēia i ʻoi aku paha kona kūpono no nā kānaka mākua ma mua o ka puke mua.


 
HTML Michael Everson, Evertype, 73 Woodgrove, Portlaoise, R32 ENP6, Ireland, 2012-12-11

Copyright ©1993-2012 Evertype. All Rights Reserved