[Evertype]  Drakulo kaj La Gasto de Drakulo Home
 
 

Drakulo kaj La Gasto de Drakulo

Drakulo kaj La Gasto de Drakulo

By Bram Stoker

First edition, 2021. Translated into Esperanto by Patrick H. Wynne. Illustrations by Mathew Staunton. Dundee: Evertype. ISBN 978-1-78201-288-7 (hardcover), 978-1-78201-289-4 (paperback).

Click on the book cover on the right to order the hardcover edition from Amazon.co.uk!

Click here to order the paperback edition from Amazon.co.uk!

If you are in North America, order the hardcover edition hardcover edition, or the paperback edition from Amazon.com!

Also available in Cornish and in English. .


Kion mi vidis, estis la kapo de la Grafo, elvenante el la fenestro. Mi ne vidis la vizaĝon, sed mi rekonis la viron laŭ la nuko kaj la movado de liaj dorso kaj brakoj. Ĉiuokaze, mi ne povis erari pri la manoj, kiujn mi estis studinta dum tiom da okazoj. Mi estis unue interesata kaj iomete amuzata, ĉar estas mirinde, kiel malgranda afero interesos kaj amuzos viron, kiam li estas malliberulo. Sed miaj sentoj mem ŝanĝiĝis al abomeno kaj hororo, kiam mi vidis la tutan homon malrapide eliri el la fenestro kaj komenci rampi malsupren laŭ la kastela muro super la terura abismo, kapsube, kun sia mantelo elsternita ĉirkaŭ si kiel enormaj flugiloj. Unue mi ne povis kredi miajn okulojn. Mi pensis, ke tio estas ia trompaĵo de la lunlumo, ia strangega efekto de la ombroj; sed mi rigardadis, kaj ĝi ne povis esti iluzio. Mi vidis la fingrojn kaj piedfingrojn ekteni la angulojn de la ŝtonoj, senmorterigitaj de la premo de jaroj, kaj tiel uzante ĉiujn elstaraĵon kaj malglataĵon, li moviĝis malsupren kun kon­siderinda rapideco, ĝuste kiel lacerto moviĝas laŭlonge de muro.   What I saw was the Count’s head coming out from the window. I did not see the face, but I knew the man by the neck and the movement of his back and arms. In any case I could not mistake the hands which I had had so many opportunities of studying. I was at first interested and somewhat amused, for it is wonderful how small a matter will interest and amuse a man when he is a prisoner. But my very feelings changed to repulsion and terror when I saw the whole man slowly emerge from the window and begin to crawl down the castle wall over the dreadful abyss, face down, with his cloak spreading out around him like great wings. At first I could not believe my eyes. I thought it was some trick of the moonlight, some weird effect of shadow; but I kept looking, and it could be no delusion. I saw the fingers and toes grasp the corners of the stones, worn clear of the mortar by the stress of years, and by thus using every projection and inequality move downwards with considerable speed, just as a lizard moves along a wall.
Dracula
Kiam juna solicitoro Jonathan Harker vizitas Transilvanion por helpi al Grafo Drakulo en la aĉeto de domo en Londono, li eltrovas pli pri sia kliento kaj lia kastelo ol li eble dezirus…

La klasika romano Dracula fare de Bram Stoker estas prezentita ĉi tie en nova Esperanta traduko de Patrick H. Wynne. Dracula estis unue publikigita en 1897, kaj havis profundan influon sur monda literaturo. Ĝia enorma populareco de post ĝia publikigo estas sole respondeca por generado de eksterordinara vampira subkulturo en la dua duono de la dudeka jarcento. Pli ol mil romanoj kaj centoj da filmoj roligas Drakulon aŭ aliajn vampirojn, sen mencii la sen­nombrajn desegnofilmojn, komiksojn, kaj televidajn programojn fundamente inspiritajn de ĉi tiu verko de Stoker.

Ĉi tiu eldono ankaŭ inkludas Esperantan tradukon de la novelo “Dracula’s Guest”, kies angla originalo estis unue publikigita en 1914 de la vidvino de Stoker, Florence, kiu diris pri la rakonto: “Ĝi estis origine eltranĉita el la romano pro la longeco de la libro, kaj eble montriĝos interesa al la multaj legintoj de tio, kion oni konsideras la plej rimarkinda verko de mia edzo.”


  When estate agent solicitor’s clerk Jonathan Harker visits Transylvania to assist Count Dracula with the purchase of his London house, he discovers more about his client and his castle than he might wish.…

Bram Stoker’s classic novel Dracula, originally titled The Un-Dead, was first published in 1897. It has had a pro­found influence on world literature. It has enjoyed enormous popularity since its publication and is singu­larly responsible for spawning an extraordinary vampire subculture in the second half of the twentieth century. Over a thousand novels and hundreds of films feature Dracula or other vampires, not to mention the countless cartoons, comics, and tele­vision programmes which were ultimately inspired by Stoker’s work.

This edition includes the short story “Dracula’s Guest”, which was published in 1914 by Stoker’s widow, Florence, who said of the story: “It was originally excised owing to the length of the book, and may prove of interest to the many readers of what is considered my husband’s most remarkable work.”

 
HTML Michael Everson, Evertype, 19A Corso Streed, Dundee, DD2 1DR, Scotland, 2021-05-22

Copyright ©1993-2021 Evertype. All Rights Reserved