[Evertype]  Alice's Adventures in Wonderland in Cornish Home
 
 

Eachtraí Eilíse i dTír na nIontas: Alice’s Adventures in Wonderland
Eagrán Dátheangach Gaeilge-Béarla: Irish-English Bilingual Edition

Aventurs Alys in Pow an Anethow

Gans Lewis Carroll, trailys dhe Gernowek gans Nicholas Williams
By Lewis Carroll, translated into Cornish by Nicholas Williams

First edition, 2021. Illustrations by John Tenniel. Dundee: Evertype. ISBN 978-1-78201-309-9.

If you are in North America, order from Amazon.com!

“In that direction,” the Cat said, waving its right paw around, “lives a Hatter: and in that direction,” waving the other paw, “lives a March Hare. Visit either you like: they’re both mad.”   “An bealach sin,” a dúirt an Cat agus é ag bagairt a lapa dheis, “tá cónaí ar Haitéir: agus an bealach sin,” agus é ag bagairt an lapa eile, “tá cónaí ar Ghiorria Márta. Tabhair cuairt ar cibé duine acu is mian leat: tá siad as a meabhair beirt.”
“But I don’t want to go among mad people,” Alice remarked.   “Ach nílim ag iarraidh dul i measc daoine atá as a meabhair,” a dúirt Eilís.
“Oh, you ca’n’t help that,” said the Cat: “we’re all mad here. I’m mad. You’re mad.”   “Níl leigheas agat air sin, arú,” a dúirt an Cat. “Táimid go léir as ár meabhair anseo. Tá mise as mo mheabhair. Tá tusa as do mheabhair.”
“How do you know I’m mad?” said Alice.   “Conas atá a fhios agat go bhfuil mise as mo mheabhair?” a d’fhiafraigh Eilís.
“You must be,” said the Cat, “or you wouldn't have come here.”   “Caithfidh go bhfuil tú as do mheabhair,” a dúirt an Cat, “nó ní thiocfá anseo sa chéad áit.”
Cat Clárach
The book Alice’s Adventures in Wonderland is a treasure of English children’s literature and was first published in 1865. It has been translated into many languages. An Irish translation by Pádraig Ó Cadhla (1875-1948) was published in 1922 but no other Irish version has appeared since. The present Irish version is a completely new translation. K. Verschoyle drew the illustrations for Ó Cadhla’s version, whereas this new book contains the famous illustrations of Sir John Tenniel, which first appeared in the original English edition.   Is seoid de litríocht na bpáistí an leabhar Béarla Alice’s Adventures in Wonderland a foilsíodh den chéad uair sa bhliain 1865. Is iomaí sin teanga a bhfuil aistriúchán den scéal le fáil inti. Foilsíodh aistriúchán Gaeilge le Pádraig Ó Cadhla (1875-1948) sa bhliain 1922 ach ní fhacthas leagan ar bith eile i nGaeilge go dtí anois. Is aistriúchán nua ar fad an leagan seo thíos. K. Verschoyle a rinne na léaráidí le haghaidh aistriúchán Uí Chadhla. Is iad na pictiúir cháiliúla a rinne Sir John Tenniel agus a bhí sa chéad eagrán Béarla atá le feiceáil sa leabhar seo.
Lewis Carroll was the nom de plume of Charles Lutwidge Dodgson, a mathematics don in Christ Church, Oxford. The tale had its beginnings on 4 July 1862, during a rowing trip on the Thames in Oxford by Dodgson in the company of Rev. Robinson Duckworth, Alice Liddell, daughter of the Dean of Christ Church, who was ten at the time, and her two sisters, Lorina, who was thirteen, and Edith, who was eight. As is clear from the introductory poem, the three girls begged Dodgson for a story. Very reluctantly at first he began to tell them the first version of Alice’s adventures. There are a number of half-hidden references in the tale to the five travellers in the boat.   Is ainm cleite ainm an údair Lewis Carroll. Charles Lutwidge Dodgson a bhí air go fírinneach agus is oide le Matamaitic i gColáiste Christ Church in Oxford a bhí ann. Cuireadh tús leis an scéal an 4 Iúil 1862, nuair a rinne Dodgson turas i mbád rámhaíochta ar abhainn na Thames in Oxford in éineacht leis an Oirmhinneach Robinson Duckworth, le hAlice Liddell (deich mbliana d’aois) iníon Dhéan Christ Church agus lena beirt deirfiúracha, Lorina (trí bliana déag), agus Edith (ocht mbliana). Mar is léir ón dán ag tús an leabhair d’iarr an triúr cailíní scéal ar Dodgson agus go doicheallach ar dtús thosaigh sé ar an gcéad leagan den scéal a aithris dóibh. Is iomaí tagairt leathfholaithe don chúigear a bhí sa bhád i dtéacs an leabhair féin.

 
HTML Michael Everson, Evertype, 19A Corso Street, Dundee, DD2 1DR, Scotland, 2022-03-06

Copyright ©1993-2022 Evertype. All Rights Reserved