Evertype Publishing

Complete catalogue

Wonderland & Carrolliana

Middle-earth & Tolkieniana

Oz & Baumiana

Books in Cornish, Breton, & Welsh

Books in Irish, Gaelic, & Manx

Books in Scots

Books in English dialects

Constructed Languages

Books in Esperanto

Books in Volapük

Books in African languages

Books in Germanic languages

Books in Indo-Iranian languages

Books in Polynesian languages

Books in Romance languages

Books in Slavic & Baltic languages

Books in Turkic & Caucasian languages

Books in Uralic languages

Fiction in English

Children’s books

Language & Linguistics

Philosophy & Religion

Poetry

Cookery

Nonfiction

 

Evertype Fonts

CeltScript

Everson Mono

Antinoou (Coptic)

Sadagolthina (Gothic)

Dukor and Wakor (Vai)

Conakry (N’Ko)

Rupakara (Rupee sign)

Celtic typeface history

Purchase from MyFonts

 

Evertype Bookstores

Alice-in-Wonderland-Books.com

Cornish Bookstore

Evertype
Announcements
Evertype announces the publication of The Charter Fragment and Pascon agan Arluth. 2020-02-22
Evertype announces the publication of an edition of Alan Dipide's Breton translation of An Hobbit. 2020-06-10
Evertype announces the publication of Sigrun Anny Røssbø's Nynorsk translation Alice sine opplevingar i Eventyrlandet. 2020-08-01
Evertype announces the publication of Clauia E. Stoian's Romanian translation Aventurile lui Alice în Țara Minunilor. 2020-07-20
Evertype announces the publication of an edition of Through the Looking-Glass in Dyslexic-friendly fonts. 2020-06-10
Evertype announces the publication of John Richards' Sanskrit and English edition of Ashtavakra Gita: The Heart of Awareness. 2019-12-06
Evertype announces the publication of Gabriel Rosenstock's Sanskrit and Irish edition of Gítá Ashtávakra: Aṣṭāvakra Gītā. 2019-12-05
Evertype announces the publication of Scot Oser's Pali and Irish edition of An Dhammapada: Nathanna an Bhúda. 2019-12-04
Evertype announces the publication of Bhikku Ānandajoti's Pali and English edition of The Dhammapada: The Sayings of the Buddha. 2019-12-04
Evertype announces the publication of Donald Broadribb's Esperanto translation of La Mirinda Sorĉisto de Oz. 2019-11-13
Evertype announces the publication of the second edition of Gerard Clauson’s Skeleton Tangut (Hsi Hsia) Dictionary. 2019-08-12
Evertype announces the publication of a collection of Rod Lyon's essays on Revived Cornish, Colloquial Doesn't Mean Corrupt. 2019-08-05
Evertype announces the publication of a collection of Panu Höglund's social and political essays Sensuroitu Suomessa 2006. 2019-08-05
Evertype announces the publication of Magomet Gekki's Karachay-Balkar translation Алиса Къужур Дунияны Къыдырады. 2019-08-05
Evertype announces the publication of Roberto D'Ajello's Neapolitan translation Attravierzo 'o specchio e cchello c'Alice ce truvaie. 2019-08-05
Evertype announces the publication of Brian E. Drake's Ido translation of La Marveloza Sorcisto di Oz. 2019-05-09
Evertype announces the publication of a volume of Elaine Morton's Scots poetry Hamethochts. 2019-05-09
Evertype announces the publication of a colour facsimile of Forshall and Madden's edition of Wycliffe's Middle English Bible Volume I: Genesis to Ruth. 2019-05-03
Evertype announces the publication of a colour facsimile of Forshall and Madden's edition of Wycliffe's Middle English Bible Volume II: Proverbs to 2 Maccabees. 2019-05-09
Evertype announces the publication of a colour facsimile of Forshall and Madden's edition of Wycliffe's Middle English Bible Volume III: 1 Kings (1 Samuel) to Psalms. 2019-05-09
Evertype announces the publication of a colour facsimile of Forshall and Madden's edition of Wycliffe's Middle English Bible Volume IV: Matthew to Apocalypse. 2019-05-09
 
Recent Titles
Storchiste - Teasáras Aibítreach na Gaeilge: An Alphabetic Thesaurus of Irish
Compiled by Nicholas Williams
2023. ISBN 978-1-78201-312-9.

Is céim an stórchiste seo chun bearna i bhfoclóireacht na Gaeilge a líonadh. Foilsíodh níos mó na stórchiste Gaeilge amháin roimhe seo ach níl ceann ar bith acu chomh cuimsitheach leis an leabhar thíos. Ina theannta sin is de réir téama a leagadh amach na stórchistí eile atá le fáil cheana féin, ach is in ord aibitre a liostaítear na focail sa saothar seo, rud a éascaíonn go mór a úsáid don té atá ag baint feidhme as. Taobh istigh de gach iontáil is in ord aibítre a thugtar na focail; ach dealaítear cialla éagsúla go minic trí sraitheanna aibítreacha iomadúla. I gcorp an leabhair seo tugtar ceannfhocal, roinn chainte, agus gluais Bhéarla le socrú brí ghinearálta an fhocail faoi leith. Tugtar lipéid i mBéarla freisin chun úsáid na bhfocal éagsúil a thagann ina ndiaidh a shoiléiriú. Is beag nach bhfuil 12,000 iontráil i bhfoirm alt sa stórchiste. Tá thart ar 44,000 d’fhocail no de leagan­acha in úsáid sna hiontrálacha sin. Tá 118 bosca eolais sa leabhar agus iontu sin feicfear liostaí de théarmaí a bhaineann lena chéile taobh istigh den aon réimse céille amháin. Is beag nach bhfuil 11,000 leagan faoi leith sna hiontrálacha úd. — This thesaurus seeks to fill a gap in Irish lexicography. More than one Irish language thesaurus has been published before now. None, however, is as comprehensive as the present work. Moreover previous thesauri have been compiled thematically. In this work words are arranged in alphabetical order, a feature which will greatly facilitate use of the book. Within an entry words are ordered alphabetically, though different senses are also often distinguished with multiple alphabetic runs. The structure of entries gives headword, part of speech, and a gloss in English that helps to establish the semantic domain for the words which follow. A number of register labels are given to help specify the usage of the words which follow them. The number of entries appearing as paragraphs in the thesaurus is nearly 12,000. A total number of nearly 44,000 distinct words or phrases is used within these entries. There are 118 boscaí eolais which are largely lists of associated terms within a broad semantic domain. A total number of nearly 11,000 distinct items is used within these entries.

Diccionario Irlandés-Español • Foclóir Gaeilge-Spáinnise: An Irish-Spanish Dictionary
Compiled by David Barnwell and Carmen Rodríguez Alonso
2023. ISBN 978-1-78201-298-6.

La publicación de este diccionario implica un importante paso adelante para la difusión y conocimiento del idioma irlandés. Con más de 17.000 entradas, se convierte en una valiosa herramienta que ayudará a los hispano­hablantes que deseen aprender irlandés y a los hablantes de irlandés que deseen aprender español. Supone también un importante avance en la lexicografía española, ya que previamente no se había realizado ningún diccionario de correspondencia entre el español y una lengua celta; de hecho, el irlandés es la primera lengua celta que dispone de tal recurso. Este nuevo diccionario consolida la relación histórica existente entre las culturas irlandesa e hispana y proporciona un valioso instrumento para quienes hoy en día desean revivir y perpetuar esos vínculos. — Is céim chun cinn suntasach don Ghaeilge an foclóir seo a chur ar fáil don phobal. Tá breis agus 17,000 ceann­fhocal sa téacs. Mar sin, is acmhainn shaibhir é a chuideoidh le Spáinniseoirí ar mian leo an Ghaeilge a fhoghlaim, agus le Gaeilgeoirí ar mian leo an Spáinnis a fhoghlaim trí mheán na Gaeilge. Agus is céim ar aghaidh é, chomh maith, i bhfoclóireacht na Spáinnise, mar roimhe seo ní raibh aon fhoclóir Spáinnise ann a chuir an teanga sin le teanga Cheilteach ar bith. Go deimhin féin, is í an Ghaeilge an chéad teanga Cheilteach a bhfuil a leithéid d’acmhainn aici. Daingníonn an foclóir nua seo an caidreamh stairiúil idir an dá chultúr, agus cuireann sé leabhar úsáideach ina lámha siúd ar mian leo an caidreamh sin a athbheochan agus a bhuanú i saol na linne seo.

Geiriadur Cymraeg-Rwsieg Rwsieg-Cymraeg - Валлийско-русский Русско-валлийский словарь
Compiled by Dmitri Hrapof
2023. ISBN 978-1-78201-315-0.

Rwsieg yw'r iaith frodorol fwyaf a defnyddir yn Ewrop, hefyd y iaith fwyaf cyffredin Ewrasia. Gyda dros 258 miliwn o siaradwyr ledled y byd, hi yw'r iaith Slafaidd a siaredir amlaf. Rwsieg yw'r seithfed iaith fwyaf poblogaidd yn y byd yn ôl nifer y siaradwyr brodorol a'r wythfed iaith fwyaf yn y byd yn ôl cyfanswm siaradwyr (ail-iaith a brodorol). Mae'r iaith yn un o chwe o'r ieithoedd swyddogol y Cenhedloedd Unedig. Rwsieg hefyd yw'r ail iaith mwyaf poblogaidd ar y We, ar ôl Saesneg. Mae'r geiriaduron yn cynnwys tua 14,000 gair Rwsieg a 8,200 gair Cymraeg, a'r 5,000 a 5,000 gair amlaf-eu-defnydd yn eu plith. Wrth gyfansoddi defnyddiwyd Geiriadur Prifysgol Cymru a Geiriadur yr Academi, geiriadur Saesneg-Rwsieg Müller a geiriadur Rwsieg-Saesneg Smirnitsky, a hefyd geiriaduron Almaeneg-Cymraeg a Ffrangeg-Cymraeg. — На предках валлийского говорили Верцингеториг и Кассивелаун, Каратак и Боудикка, король Артур и Вортигерн, галлы и пикты. Дж. Р. Р. Толкин и Анджей Сапковский использовали валлийский для создания своих эльфийских языков. Современный валлийский - это самый живой ныне кельтский язык и второй язык в Великобритании по числу понимающих (после английского). На валлийском языке вещают радио и телевидение, существует валлийский интерфейс для Фейсбука, Виндоус, и Линукс. Правительство Уэльса имеет амбициозный план по достижению 1 млн. валлийскоговорящих к 2050 г. Данные словари содержат около 14 000 русских и 8 200 валлийских слов, в том числе по 5 000 наиболее употребимых. В качестве источников использовались Geiriadur Prifysgol Cymru и Geiriadur Yr Academi, англо-русский словарь Мюллера и русско-английский словарь Смирницкого, в трудных случаях также немецкий-валлийский и франко-валлийский словари.

Jane Eyre
By Charlotte Brontë, translated into Cornish by Nicholas Williams, with illustrations by Edmund H. Garrett and E. M. Wimperis
2020. ISBN 978-1-78201-278-8

Yth yw an novel gerys dâ-ma ow whythra an bêwnans a venyn yonk dhyworth hy floholeth yêyn hag anwhek bys in hy devedhyans dhe oos leundevys ha’n egydnans a’y herensa dhown rag Mêster Rochester, perhednek Hel Thornfield. I’n descrefans a’n hapnyans­ow ha’n prederow wàr jy usy worth aga sewya, yma an pooslev wàr an dysplegyans lent a aswonvos moral ha spyrysek Jane; yth yw pùb wharvedhyans paintys in mes dre grefter o kyns an lyver-ma an negys a brydydhieth. Jane Eyre, an novel, a jaunjyas yn tien an art a screfa. Charlotte Brontë re beu henwys “kensa istoryan a brederow an golon,” hag indelha yth yw hy an ragresores a screforyon kepar ha Marcel Proust ha James Joyce. Yma brusyans socyal dhe redya i’n lyver kefrÿs hag in y gres warneth fast a ewnhenseth Cristyon. Yma lies crytycor ow consydra an novel-ma dhe vos fest avauncys rag y oos, dre rêson a natur dybarow Jane hy honen hag inwedh awos an fordh may ma dyghtys ino classygieth, carnalyta, crejyans ha femynystieth avarr.

La Aventuroj de Alico en Mirlando
By Lewis Carroll, translated into Ido by Gonçalo Neves
2012. ISBN 978-1-78201-281-8

Lewis Carroll es plum-nomo: Charles Lutwidge Dodgson esis la reala nomo dil autoro, olima mate­ma­tikala lektoro che Christ Church, Oxford. Dodgson komencis la rakonto ye la 4ma di julio 1862, dum pasajar en rem-batelo sur fluvio Thames an Oxford, ensemble kun reverendo Robinson Duckworth, kun Alice Liddell (lore evanta dek yari), la filiino dil dekano di Christ Church, e kun elua du fratini, Lorina (lore evanta dek e tri yari) ed Edith (lore evanta ok yari). Quale klare indikesas en l’introdukta poemo, la tri pueri pregis Dodgson rakontar ulo, ed il, unesme nevolunte, komencis naracar a li l’unesma versiono dil rakonto. Esas multa mi-celita aludi pri ca kin personi tra la tota texto di la libro, qua fine publikigesis en 1865.

Приключения Алисы в Стране Чудес (Prikliucheniia Alisy v Strane Chudes)
First edition. By Lewis Carroll, translated into Russian by Nina Demurova
2018. ISBN 978-1-78201-280-1

Перевод Алисы в Стране Чудес, созданный Ниной Михайловной Демуровой (Кэрролл, 1967, 1978), стал классическим для нескольких поколений русских читателей и переиздавался более 200 раз. Переводчица—которая является также крупнейшим специалистом по творчеству Льюиса Кэрролла—сама подробно объясняла сложную историю этого перевода и его принципы (Демурова, 1970, 1978; Demurova, 1995).

The Charter Fragment and Pascon agan Arluth
(Corpus Textuum Cornicorum; 1)

Edited and translated by Nicholas Williams. Palaeographic manuscript transcription and facsimile prepared by Michael Everson. Introduction by Alan M. Kent.
2020. ISBN 978-1-78201-182-8

This volume presents two of the earliest pieces of Middle Cornish literature. The first, The Charter Fragment, is concerned with the question of marriage. It is only 41 lines in length and was probably part of a play. The second, Pascon agan Arluth ‘The Passion of our Lord’, is a magni­ficent poem of 259 stanzas composed c. 1375, which deals with the Passion, Crucifixion, and Resurrection of Christ. Corpus Textuum Cornicorum is a series presenting edi­tions of all of traditional Cornish literature. The Cornish texts are offered in a normalized, Standard Cornish spelling, and are accompanied by a palaeographic transcrip­tion giving for the first time the text in its original orthography, as well as a new English translation based on the manuscript text. Each volume contains a literary introduction describing the content and its Cornish and European background.

An Hobbit, pe, Eno ha Distro
The Hobbit in Breton.

By J.R.R. Tolkien, translated into Breton by Alan Dipode and Joshua tyra
2020. ISBN 978-1-78201-269-6. ISBN 978-1-78201-268-9 (paperback)

A-zivout un hobbit anvet Bilbo Sac'heg a zo sammet dillo en ur veaj zic'hortoz gant Gandalf an hudour hag ur gompagnunezh trizek korr eo an istor-mañ, a zo klasel er faltazi evit lennerion a bep oad. An Hobbit zo un danevell a gurioù dreist, sevenet gant ur gompagnunezh korrien a zo o klask aour diwallet gant un aerouant. A-rekin e kemer Bilbo Sac'heg perzh er c'hlask pirilhus-se, pa 'z eo-eñ un hobbit dic'hoantek a gar e gletadurezh, ha souezhet eo e-unan zoken gant e ijinusted hag e ampartiz evel c'hwiblaer. Kejadennoù ouzh trolled, gobilined, korrien, elfed ha kevnid ramzel, pennadoù-kaoz gant an aerouant, Smaog, hag ur vezañs kentoc'h diratozh en Emgann ar Pemp Lu n'int nemet un nebeud eus ar planedennoù a zegouezh gant Bilbo. Bilbo Sac'heg en deus kemeret e lec'h e renkad harozed divarvel ar faltazi evit ar vugale.

Alice sine opplevingar i Eventyrlandet
By Lewis Carroll, translated into Nynorsk by Sigrun Anny Røssbø
2020. ISBN 978-1-78201-220-7

Lewis Carroll er eit pseudonym: Charles Lutwidge Dodgson var forfattarens eigentlege namn. Han var foreleser i matematikk i Christ Church i Oxford. Dodgson byrja historia 4. juli 1862, då han ferda i ein robåt på elva Isis i Oxford saman med Pastor Robinson Duckworth, med Alice Liddell (ti år) – dottera til Diakon av Christ Church, samt hennar to søstre Lorina (13 år) og Edith (åtte år). Som det kjem fram i diktet i byrjinga av boka, spurde dei tre jentene Dodgson om ei forteljing og motviljeg starta han å fortelje dei den fyrste versjonen av historia. Det er mange referansar halvvegs gøymd igjennom heile boka, som då endeleg vart publisert i 1865. Det er med stor gledje eg tilbyr versjon nummer to av Sigrun Anny Røssbø si nynorske omsetjing som fyrst vart publisert i 2003 under tittelen Alice på Eventyr under Jorda. Denne tittelen tilhøyrer originalt den hand-skrivne versjonen Carroll gav til Alice Liddell Alice's Adventures under Ground, som her har vorte endra til Alice sine opplevingar i Eventyrlandet. Myndigheit for dette kjem frå omsetjinga i seg sjølv: i kapittel X, fortel den Forlorne Skilpadda til Alice; «Come, let’s hear some of your adventures» – her omsett til «Lat oss no få høyra noko av det du har opplevd»; óg i kapittel XII vert ordet «Wonderland» omsett to gongar til «Eventyrlandet»

Aventurile lui Alice în Țara Minunilor
By Lewis Carroll, translated into Romanian by Claudia E. Stoian
2020. ISBN 978-1-78201-260-3

Lewis Carroll este pseudonimul folosit de Charles Lutwidge Dodgson. Acesta a fost lector de matematică la universitatea Christ Church, Oxford. Dodgson a început povestea pe 4 iulie 1862, când a întreprins o călătorie într-o barcă cu vâsle pe râul Tamisa (Isis) din Oxford împreună cu reverendul Robinson Duckworth, cu Alice Liddell (în vârstă de zece ani), fiica decanului universității, și cu cele două surori ale acesteia, Lorina (treisprezece ani) și Edith (opt ani). După cum reiese din poezia de la începutul cărții, cele trei fete i-au cerut lui Dodgson o poveste iar, acesta, cu reticență, a început să le spună prima versiune a poveștii de față. Cartea a fost publicată în cele din urmă în 1865, conținând numeroase referințe oarecum ascunse la cei cinci călători. Cartea Alice’s Adventures in Wonderland a fost tradusă pentru prima dată în limba română în anii 40. De atunci, mai mult de douăzeci de traduceri au fost publicate, pe lângă diverse repovestiri și prescurtări. Traducerea de față își propune să contribuie la varietatea românească de traduceri cu o versiune mai modernă și actualizată, în tendință cu publicul actual.

Through the Looking-Glass and What Alice Found There: An edition printed in Dyslexic-Friendly Fonts
By Lewis Carroll
2020. ISBN 978-1-78201-264-1

The fonts used in this edition of Through the Looking-Glasshave been designed with the intention of making reading easier for people with dyslexia. OpenDyslexic3 (used for the body text) and Open­Dyslexic (used for its italics) were designed by Abelardo Gonzalez and Lexia Readable (used for the chapter titles drop-caps, and headers) was designed by Keith Bates. Research suggests that dyslexic-friendly fonts are not always effective for all readers; it hoped nevertheless that this edition may help at least some readers to enjoy Alice's adventures.

The Prophet
Written and illustrated by Kahlil Gibran.
2019. ISBN 978-1-78201-230-6

The Prophet is a book of 26 fables written in English prose poetry by the Lebanese-American poet and philosopher Kahlil Gibran. It was first published in 1923 and is Gibran’s best known work. The Prophet has been translated into over 100 languages, making it one of the most translated books in history. It has never been out of print. The narrative introduces us to the Prophet Almustafa, who has waited twelve years for his ship, which will finally take him back to his homeland. Before leaving, some inhabitants of the city of Orphalese ask him to convey to them his insights on various topics for the last time (“Speak to us of…”). The Prophet relates 26 sermons that deal with basic questions of human life, such as love, marriage, children, giving, eating and drinking, work, joy and sorrow, houses, clothes, buying and selling, crime and punish­ment, laws, freedom, reason and passion, pain, self-knowledge, teaching, friendship, talking, time, good and evil, prayer, pleasure, beauty, religion, and finally death. In the final chapter, Almustafa interweaves a discussion about the question of meaning into his parting words.

Ashtavakra Gita: The Heart of Awareness
A bilingual edition in Sanskrit and English

Attributed to Aṣṭāvakra. Transcribed and Translated by John Richards.
2019. ISBN 978-1-78201-261-0

The Ashtavakra Gita, or the Ashtavakra Samhita as it is sometimes called, is a very ancient Sanskrit text. Nothing seems to be known about the author, though tradition ascribes it to the sage Ashtavakra; hence the name. There is little doubt though that it is very old, probably dating back to the days of the classic Vedanta period. The Sanskrit style and the doctrine expressed would seem to warrant this assessment. The Reverend John Henry Richards, MA, BD, was an Anglican priest born in 1934 who was ordained a deacon in Llandaff in 1977 and a priest there in 1978. He served in Maesteg, Cardiff, Penmark, and Stackpile Elidor until his retire­ment in 1999, and died in 2017. He is known for his English trans­lations of the Ashtavakra Gita, the Dhamma­pada, and the Viveka­chuda­mani, which he put in the public domain and distributed on the Internet in 1994. The text used here is the one revised in 1996.

An Dhammapada: Nathanna an Bhúda
Eagrán dátheangach i bPáilis agus i nGaeilge

Scott Oser a chuir Gaeilge air.
2019. ISBN 978-1-78201-259-7

Tá an Dhammapada ar cheann de na téacsanna is cáiliúla sa Bhúdachas. Cnuasach véarsaí gonta atá ann, a chuireann síos ar bhunphrionsabail an Bhúdachais i stíl thaitneamhach shothuigthe. Ní hionann is a lán téacsanna Búdaíocha, a mbíonn féith na teibíochta agus na saindiamhrachta le brath iontu, úsáideann an Dhammapada meafair nithiúla ón ngnáthshaol chun friotal a chur ar theagasc an chreidimh. Cuirfidh cuideanna den téacs gaois sheanfhocail na Gaeilge i gcuimhne don léitheoir, nó b’fhéidir parabail na soiscéalta Críostaí. Ní nach ionadh, tá sé ar na saothair is mó a bhfuil gean an phobail Bhúdaíoch air.

The Dhammapada: The Sayings of the Buddha
A bilingual edition in Pali and English

Translated and with an introduction by Ānandajoti Bhikkhu.
2019. ISBN 978-1-78201-258-0

The Dhammapada is probably the most popular book in the Pāḷi Canon, and has had innumerable translations into most modern languages. The timeless ethical teachings contained in these verses are still considered relevant to people’s lives, and they are a good guide to living well, and show how to reap the rewards of good living. The verses give instruction to the different groups that comprise the Buddhist community, including advice for the lay person and the monastic, and a number of the verses, especially towards the end, show ways for understanding who is living up to their role in the community well, and who is not.

Gíta Ashtávakra: Aṣṭāvakra Gītā
Eagrán dátheangach i Sanscrait agus i nGaeilge

Aṣṭāvakra a scríobh. Traschruthaithe i nGaeilge ag Gabriel Rosenstock.
2019. ISBN 978-1-78201-257-3

Bí sona, bí suaimhneach an teachtaireacht atá ag an gcomhrá seo idir Ashtávakra, saoi agus Janaka, rí, an léargas is leithne, is loime agus is doimhne is féidir a bheith agat ort féin agus ar an gcruinne. Bí sona, bí suaimhneach, bí saor ó bhuairt. Traschruthú i nGaeilge ag Gabriel Rosenstock ar an gcomhrá beannaithe idir Ashtávakra, saoi, agus tiarna gaoismhear, Janaka.

La Mirinda Sorĉisto de Oz
By L. Frank Baum, translated into Esperanto by Donald Broadribb, and illustrated by W. W. Denslow
2018. ISBN 978-1-78201-213-9

La Mirinda Sorĉisto de Oz estas rakonto far L. Frank Baum pri knabineto nomata Dorothy, kiu kun sia hundo Toto estas forportata de ciklono el Kansas al la stranga kaj bela lando Oz. Ĉi tie ŝi decidas viziti la Smeraldan Urbon por peti ĝian reganton, sorĉiston nomatan Oz, ke li resendu ŝin hejmen. Dumvoje ŝi renkontas Birdo­timigilon, kiu serĉas cerbon; Stanan Lignohakiston, kiu volas havi koron; kaj Malkuraĝan Leonon, kies sola deziro estas posedi kuraĝon. La malgranda kom­panio renkontas multajn danĝerojn kaj mirindajn aventurojn laŭ sia vojo, sed sukcese atingas la Smeraldan Urbon sendamaĝe, dank’ al la pensemo de la Birdotimigilo, la tenera zorgado de la Stana Lignohakisto, kaj la sentimeco de la Malkuraĝa Leono. Ĉi tiu estas la libro, kiu inspiris la faman filmon de 1939—kiu diferencas de la originala libro multmaniere!

Gerard Clauson's Skeleton Tangut (Hsi Hsia) Dictionary: A facsimile edition
(Corpus Textuum Tangutorum; 1)

Second corrected edition. Introduction by Imre Galambos; indexed by Andrew West; prepared for publication by Michael Everson
2019. ISBN 978-1-78201-247-4

Sir Gerard Clauson’s "Skeleton Tangut (Hsi Hsia) Dictionary" survives as an unpublished manuscript because the author felt that he could not complete it without additional Tangut material. He began compiling the dictionary around 1938 but had to abandon the idea when it became clear that no more Tangut texts held in the USSR would be accessible in the foreseeable future. In the 1950s he deposited the manuscript and his other notes on Tangut studies in the Library of the School of Oriental and African Studies, University of London, with the aim of making them available to anyone engaged in the study of Tangut. He believed that the dictionary represented a solid structure which could be enriched with more lexical data once more Tangut texts were published. This facsimile edition makes his work accessible to a wider audience, in order to stimulate further research on the Tangut language. Corpus Textuum Tangutorum is a series presenting a variety of resources relevant to the study of Tangut, also known as Xixia, the north­eastern Tibeto-Burman language of the Western Xia empire, attested from 1036–1502.

Colloquial Doesn’t Mean Corrupt: Observations on contemporary Revived Cornish
By Rod Lyon.
2019. ISBN 978-1-78201-246-7

William Scawen, writing in the seventeenth century when Cornish was still the vernacular, compares Cornish with other Celtic languages, and says that Cornish is “lively and manly spoken”. When we hear the majority of present-day Cornish speakers, however, this can rarely be said—particularly when considering the “lively” part. Rod Lyon believes that for a number of years matters have been getting worse. He therefore has undertaken some research to find out why this appears to be the case. Inevitably his research has led him to study in depth the traditional Cornish texts. Present-day teaching methods and a particular approach to the texts seem to be the main causes of the problem.

panuhuone-2006
Sensuroitu Suomessa: Kirjoituksia blogista Kolinaa Panuhuoneesta 2006
Essays on culture in Finnish by Panu Petteri Höglund.
2019. ISBN 978-1-78201-234-4

Keväällä 2006 Panu Höglund värvättiin suuren suomalaisen nettiportaalin pakinoitsijaksi, koska hänellä oli ”oma tapansa käyttää kieltä”. Keväällä 2013 hän sai potkut eikä ole siitä saakka kelvannut yhteenkään suomenkieliseen julkaisuun, koska maahanmuuttokriitikot eivät salli. Tähän niteeseen on koottu hänen tärkeimmät kirjoituksensa syksyltä 2006, kun äärioikeistolaiset eivät vielä olleet sensuroimassa suomalaista sananvapautta.

Алиса Къужур Дунияны Къыдырады (Alisa Qujur Duniyanı Qıdıradı)
By Lewis Carroll, translated into Karachay-Balkar by Magomet Gekki
2019. ISBN 978-1-78201-241-2

Льюис Кэрролл—айтхылыкъ ингилиз жазыучуну, Оксфордну университетини Крайст Чёрч колле­джин­де математикадан устазыны, Чарлз Латвидж Додсонну (1832–1898), жашырын атыды. Генри Лидделлни, колле­джни ректоруну юйюрюню къаршы шуёху эди, 1852 жылда туугъан Алисагъа бла аны абадан эгечлерине, – Лориннге бла Эдитге, – жомакъла айтыучу эди. Бир жол – 04.07.1862 жылда – Кэрролл, аны шуёху – жюйюсхан Робинсон Дак­уорт, юч къызчыкъ, – къайыкъ бла айлана кетип, – сууну жагъасында «суху тойчукъ» къурайдыла. Ол кезиуде Кэрролл бир къызчыкъны, Алисаны, къоянны тешигине ташайгъанын, уча барып, бир Къужур Дуниягъа тюшгенин, анда сейирлик-тамаша хапарларын айтады. Алиса Кэрроллдан бу жомакъны жазып беририн тилейди, кёп сакъламай Алиса жомакъ къоллу болады. Артдаракъда жомакъгъа къошулгъан да этиледи, сюрмеленеди, 1865 жылда уа энчи китап болуп чыгъады. Андан бери Алисаны жомагъы жер жюзюнде халкъланы тиллерине кёчюрюл­генлей барады. Кезиу къарачай-малкъар тилге жетгенине аллыгъызда китап шагъатлыкъ этеди.

Attravierzo ’o specchio e cchello c’Alice ce truvaie
By Lewis Carroll, translated into Neapolitan by Roberto D'Ajello
2019. ISBN 978-1-78201-238-9

Alice dint’ ’o Paese d’ ’e Maraveglie è nu cunto ’e ll’està, prubbecato ’a Lewis Carroll (Charles Lut­widge Dodgson) p’ ’a primma vota ’int’ ’o mese ’e luglio d’ ’o 1865. Nu cuófeno d’ ’e perzunagge e de ll’avventure dint’a chistu libbro tèneno a cche fa’ cu nu mazzo ’e carte. Attra­vierzo ’o specchio e chello c’Alice ce truvaie è nu cunto d’ ’o vierno, che Carroll prubbecaie p’ ’a primma vota a decembre 1871. Dint’a chisto sicondo cunto ’e perzunagge ’e ll’avven­ture girano attuorno a na partita ’e scacche.

La Marveloza Sorcisto de Oz
By L. Frank Baum, translated into Ido by Brian E. Drake, and illustrated by W. W. Denslow
2018. ISBN 978-1-78201-240-5

La Marveloza Sorcisto di Oz esas rakonto di L. Frank Baum pri puerino nomizita Dorothy, qua kun sua hundo Toto esas portita da ciklono de Kansas ad la stranja e belega lando di Oz. Hike el decidas vizitar la Smeralda Urbo por demandar de olua regnanto, sorcisto nomita Oz, ke lu retrosendez el adheme. Survoye el konoceskas Terorigilo, qua serchas cerebro; Stana Hakisto, qua deziras havar kordio; e Poltrona Leono, l’unika deziro di qua esas posedar kurajo. La grupeto renkontras multa danjeri e marveloza aventuri, ma sekure atingas la Smeralda Urbo, lia suceso debita a la pensemeso dil Terorigilo, la tenera sorgemeso dil Stana Hakisto, e la senpavoreso dil Poltrona Leono. To esas la libro qua inspiris la famoza cinemo-filmo de 1939 – qua multe diferas de la libro originala!

Wycliffe’s Bible: A colour facsimile of Forshall and Madden’s 1850 edition of the Middle English translation of the Latin Vulgate
Volume IV: Matthew to Apocalypse
2019. ISBN 978-1-78201-144-6

Forshall and Madden’s 1850 edition of Wycliffe’s Bible has long been out of print. It is very scarce and those rare copies that are available from antiquarian booksellers tend to vary both in condition and in cost. This facsimile edition contains the entire text in a sturdy binding and will be suitable for students of Middle English as well as those interested in the history of the English bible.

Wycliffe’s Bible: A colour facsimile of Forshall and Madden’s 1850 edition of the Middle English translation of the Latin Vulgate
Volume III: Proverbs to 2 Maccabees
2019. ISBN 978-1-78201-143-9

Forshall and Madden’s 1850 edition of Wycliffe’s Bible has long been out of print. It is very scarce and those rare copies that are available from antiquarian booksellers tend to vary both in condition and in cost. This facsimile edition contains the entire text in a sturdy binding and will be suitable for students of Middle English as well as those interested in the history of the English bible.

Wycliffe’s Bible: A colour facsimile of Forshall and Madden’s 1850 edition of the Middle English translation of the Latin Vulgate
Volume II: Kings to Psalms
2019. ISBN 978-1-78201-142-2

Forshall and Madden’s 1850 edition of Wycliffe’s Bible has long been out of print. It is very scarce and those rare copies that are available from antiquarian booksellers tend to vary both in condition and in cost. This facsimile edition contains the entire text in a sturdy binding and will be suitable for students of Middle English as well as those interested in the history of the English bible.

Wycliffe’s Bible: A colour facsimile of Forshall and Madden’s 1850 edition of the Middle English translation of the Latin Vulgate
Volume I: Genesis to Ruth
2019. ISBN 978-1-78201-141-5

Forshall and Madden’s 1850 edition of Wycliffe’s Bible has long been out of print. It is very scarce and those rare copies that are available from antiquarian booksellers tend to vary both in condition and in cost. This facsimile edition contains the entire text in a sturdy binding and will be suitable for students of Middle English as well as those interested in the history of the English bible.

Hamethochts
by Elaine Morton.
2018. ISBN 978-1-78201-239-7

Elaine Morton haes been scrievin aff an on for the feck o her life. Her daft days were misspent in lair o leids an music. She erst stertit scrievin hailly in Scots in 1998, muived tae it by the rich idiolects o friens in West Lothian an efter in East Lothian. She is, for instance, aye thankfu tae the chiel wha judged a photie-feenish atween twa rival dauncers wi the words “Ye’se are that close a pail o watter wadna pairt ye.” Mair dacent influences cam frae John Galt, Robert Louis Stevenson, an Hugh MacDiarmid. A muckle guddle o unfurthset scrievins awaits fowk tae come, or the council cowp.

Aventurs Pinocchio: Whedhel popet
By Carlo Collodi, translated into Cornish by Nicholas Williams, and illustrated by Enrico Mazzanti
2018. ISBN 978-1-78201-237-5

An whedhel a’n popet a bredn usy ow soweny wàr an dyweth dhe dhesky dader hag yw gwrës gwir-vaw yw aswonys dres oll an norvës. Peskytter may whrella Geppetto, an gravyor predn, kervya popet a yll kerdhes ha côwsel, yma an fantasy-ma, rych y awen, ow try Pinocchio der aventurs heb nùmber; rag ensampyl, yma y dhewfrik ow tevy hir dres ehen pynag oll dermyn a wrella ev leverel gow, ev yw gwrës asen hag yw lenkys gans morgy, kyns ès ev orth dyweth an whedhel dhe drouvya gwir-lowena. Nyns yw an drolla-ma leun a emôcyons shùgrus ha nyns ywa whedhel naneyl a vo porposys dhe dhesky omdhegyans dâ. I’n contrary part yma Pinocchio dhe reckna in mesk domhelydhyon vrâs an folen screfys, awenyth muscok neb yw herdhys in rag in dadn arlottes y blesours ha’y whansow; in udn ger ev yw negedhys pur.

O Mice an Men
By John Steinbeck, translated into North-East Scots by Sheena Blackhall
2018. ISBN 978-1-78201-229-0

A horrifeein tale o fleg that’ll bumbaze an dumfouner its readers. Haud awa frae the licht settins o’t that ye’ve seen in films an gaither yer virr tae gyang intae the psycho­logical grue o Jekyll and Hyde. It’s in Lunnon that the buik is supposedly set, bit ilkie page is drookit in the oorie air o Embro—far Robert Louis Stevenson wis born. Is’t a Freudian fable, a morality parable, or a sexual allegory? Its up tae yersel tae decide.

Alicia in Terra Mirabili: Ēditiō Bilinguis Latīna et Anglica
Alice's Adventures in Wonderland: Latin-English Bilingual Edition

By Lewis Carroll, translated into Latin by Clive Harcourt Carruthers
2018. ISBN 978-1-78201-212-2

Hōc in librō offertur lēctōrī nova ēditiō fābulae Alicia in Terrā Mīrābilī in Latīnum annō 1964ō ā Clive Harcourt Carruthers conversae. Differt ā prīmā ēditiōne duābus praecipuīs rēbus: cum quod discrīmen nunc servātur inter i litteram vōcālem et j litteram vim cōnsonantis habentem, tum quod omnēs vōcālēs longae sunt līneolīs superscrīptīs ōrnātae. Omnium vōcālium longitūdinēs dīligenter exquīsītae sunt, etiam in syllabīs positiōne longīs. In pauciōribus syllabīs, quārum vōcālium longitūdinēs aut nunc incertae sunt, aut manifestē etiam antīquīs temporibus vacillābant, vōcālēs sine līneolīs scrīptae sunt.

Alicia in Terra Mirabili
By Lewis Carroll, translated into Latin by Clive Harcourt Carruthers
2018. Hardcover ISBN 978-1-78201-233-7

Hōc in librō offertur lēctōrī nova ēditiō fābulae Alicia in Terrā Mīrābilī in Latīnum annō 1964ō ā Clive Harcourt Carruthers conversae. Differt ā prīmā ēditiōne duābus praecipuīs rēbus: cum quod discrīmen nunc servātur inter i litteram vōcālem et j litteram vim cōnsonantis habentem, tum quod omnēs vōcālēs longae sunt līneolīs superscrīptīs ōrnātae. Omnium vōcālium longitūdinēs dīligenter exquīsītae sunt, etiam in syllabīs positiōne longīs. In pauciōribus syllabīs, quārum vōcālium longitūdinēs aut nunc incertae sunt, aut manifestē etiam antīquīs temporibus vacillābant, vōcālēs sine līneolīs scrīptae sunt.

Alicia in Terra Mirabili
By Lewis Carroll, translated into Latin by Clive Harcourt Carruthers
2018. Paperback ISBN 978-1-78201-232-0

Hōc in librō offertur lēctōrī nova ēditiō fābulae Alicia in Terrā Mīrābilī in Latīnum annō 1964ō ā Clive Harcourt Carruthers conversae. Differt ā prīmā ēditiōne duābus praecipuīs rēbus: cum quod discrīmen nunc servātur inter i litteram vōcālem et j litteram vim cōnsonantis habentem, tum quod omnēs vōcālēs longae sunt līneolīs superscrīptīs ōrnātae. Omnium vōcālium longitūdinēs dīligenter exquīsītae sunt, etiam in syllabīs positiōne longīs. In pauciōribus syllabīs, quārum vōcālium longitūdinēs aut nunc incertae sunt, aut manifestē etiam antīquīs temporibus vacillābant, vōcālēs sine līneolīs scrīptae sunt.

Сыр Алиса Попэя кэ Чюдэнгири Пхув (Sir Alisa Popeja ke Čudengiri Phuv)
By Lewis Carroll, translated into North Russian Romani by Viktor Shapoval
2018. ISBN 978-1-78201-219-1

Льюисо Кэрролло—адава сы псевдонимо, а лэскиро чячюно кхарибэн сыс Чарлзо Латвиджо Додсоно (1832–1898), английско писателё, джиндло пирэ нонсэнс-литература, и сыклякирибнари пирэ математика дро колледжо «Крайст Чёрч» (Христоскири кхангэри) ко университето Оксфордо. Ёв сыс лачё друго Генрискэ Лидделлоскэ, адалэ колледжоскирэ ректороскэ, и лэскирэ барэ семьякэ. Кэрролло роспхэнэлас байки тыкнэ Алисакэ (сыс бияндлы дрэ 1852 бэрш) и дуе пхурэдырэ пхэненгэ Лоринакэ и Эдитакэ. Екх моло—дро 4-то июлякиро 1862-то б.—Кэрролло, лэскиро друго рашай Робинсоно Дакуорто и трин тыкнэ ранорья выкэдынэпэ прэ лодка тэ погулинэн прэ природа и скэрдэ пикнико про рэкакиро брэго.

De Aventure Alisu in Mirvizilànd
First edition. By Lewis Carroll, translated into Uropi by Bertrand Carette & Joël Landais
2018. ISBN 978-1-78201-221-4

Lewis Carroll se u skrivinom: Charles Lutwidge Dodgson sì de veri nom de skrivori we sì profesor matematiki be Christ Church in Oxford. Dodgson inizì de storij be 4i Ʒul 1862, wan he pasitì in u remibark su riv Isis in Oxford sam ki Reverend Robinson Duckworth, ki Alice Liddell (10 jare), dota de Dekani od Christ Church, id ci du sestas, Lorina (13 jare), id Edith (8 jare). Wim je se klar in de poèm be inìz de bibi, de tri ʒikas pragì a Dodgson retalo u storij id, gonvolim prim, he inizì retalo lo de pri versiòn de storiji. Je ste mole mij-celen reperade a da pin persone tra tal de bibiteksti som, we vidì fendim publizen in 1865. Uropi se u struen linga wen i av som kreaten; je se u sintèz Indeuropan lingus, klarim bazen su de komùn Indeuropan rode.

Alice’s Adventures in Wonderland: An edition printed in QR Codes
By Lewis Carroll, Illustrated by John Tenniel
2018. ISBN 978-1-78201-222-1

QR Code was designed in 1994 for the Japanese automotive industry. Its purpose was to track vehicles during manu­facturing; it was designed to allow high-speed component scanning. QR Codes are used around the world to enable people to get to websites quickly. They are also used for advertisements. This edition of Alice’s Adventures in Wonderland is presented in 114 QR Codes which have an average character count of 1281. You can decode each page easily with a free QR Code reader on any smartphone.

Fey Case o Dr Jekyll an Mr Hyde
By Robert Louis Stevenson, translated into North-East Scots by Sheena Blackhall, and with illustrations by Mathew Staunton
2017. ISBN 978-1-78201-226-9

A horrifeein tale o fleg that’ll bumbaze an dumfouner its readers. Haud awa frae the licht settins o’t that ye’ve seen in films an gaither yer virr tae gyang intae the psycho­logical grue o Jekyll and Hyde. It’s in Lunnon that the buik is supposedly set, bit ilkie page is drookit in the oorie air o Embro—far Robert Louis Stevenson wis born. Is’t a Freudian fable, a morality parable, or a sexual allegory? Its up tae yersel tae decide.

Harry Potter a me ka Pōhaku Akeakamai
By J.K. Rowling, translated into Hawaiian by R. Keao NeSmith
2018. ISBN 978-1-78201-206-1

‘A‘ole i lohe ‘o HARRY POTTER no ke Kula Hogwart i ke kau ‘ana mai o nā LEKA ma ka moena ‘īpuka o mua o ka hale ma ka helu ‘ehā, Alanui Pilikino. Na kona ‘anakala me kona ‘anakē ‘a‘aka loa i kā‘ili koke i nā leka i kākau ‘ia ai me ka ‘īnika ‘ŌMA‘OMA‘O ma luna o ka ‘ili palapala LENALENA me ka uepa PONI. A laila, ma ka lā hānau piha ‘umi kumamākahi makahiki o Harry, ‘ō‘ili maila kekahi PILIKUA me ka lauoho pūkalakī loa i kapa ‘ia ‘o RUBEUS HAGRID me ka pahū ikaika a halihali maila ‘o ia i kekahi lono KUPAIANAHA. He kahuna ho‘okalakupua ‘o Harry Potter a he wahi nō kona ma KE KULA HOGWART NO KA ‘OIHANA HO‘OKALAKUPUA. ‘O ka ho‘omaka mai nō koe o kekahi hua­ka‘i ho‘okāhāhā!

Tine sa Chácóin
A novel by Panu Petteri Höglund.
2018. ISBN 978-1-78201-224-5

Tír shuaimhneach shíochánta i dTuaisceart na hEorpa a bhí sa Chácóin tráth. Anois áfach tá sí ar coipeadh le seinea­fóibe is le sceimhlitheoireacht. Maraíodh fear ceannais na heite deise antoiscí, agus an chuma ar an scéal go bhfuil lucht a leanúna ag cromadh ar fheachtas sceimh­litheoireachta le díoltas a bhagairt ar an tsochaí go léir. Caithfidh Makar Turkan, bleachtaire, an dún­mharfóir a cheapadh sula rachaidh cúrsaí na tíre ó smacht go hiomlán. Tháinig an scéal seo i gcló an chéad uair ar an iris Ghael-Mheiriceánach An Gael i dtús na 2010idí, ach níor imigh a dhath dá thoipiciúlacht idir an dá linn. Scéinséir é seo atá bord ar bhord le himeachtaí corracha ár linne. Scéal grá é freisin. Achainí phaiseanta atá ann ar son cairdis agus muintearais, in aghaidh gach cineál ciníochais.

The Winnerfu Warlock o Oz
By L. Frank Baum, translated into North-East Scots by Sheena Blackhall, and illustrated by W. W. Denslow
2018. ISBN 978-1-78201-218-5

The Winnerfu Warlock o Oz is L. Frank Baum’s tale o a wee quine caad Dorothy, fa wi her tyke Toto is cairriet by a furlywin frae Kansas tae the fey an bonnie lan o Oz. Here she ettles tae veesit the Emerant Toon tae sikk its heid bummer, a warlock caad Oz, tae sen her back hame again. On the wey she faas in wi a Tattiebogle, fa’s sikkin harns; a Tin Widmannie, fa wints tae hae a hairt; an a Cooardy Lion, fas ae wint is tae hae virr. The wee pairty encoonter mony mishanters an mervelous happenins on the wey, bit win tae the Emerant Toon safe, their success bein doon tae the thochtfuness o the Tattiebogle, the douce care o the Tin Widmannie, an the virr o the Cooardy Lion. This is the buik ahin the weel kent 1939 film—that differs frae the oreeginal buik in a fair fyew weys! This full-colour buik hauds the oreeginal illustrations by William Wallace Denslow that wir scanned frae copies o the first edeetion. There’s 24 colour plates an 150 text illustrations, mony localized inno the Scots leid. The buik his bin typeset in a wey like thon o the first edeetion, wi a puckle typographic cheenges fur the reader noo­adays.

Disionario de Lingua Franca Nova: elefen-engles engles-elefen
Compiled by Simon Davies and George Boeree
2018. ISBN 978-1-78201-217-7.

Esta disionario bilingual es dirijeda a parlores de engles ci usa lingua franca nova, un lingua aidante internasional construida par George Boeree, prima publicida a la rede en 1998, developada par sua comunia tra du desenios, e aora comun conoseda—longo sua inisiales—como elefen. La parte elefen–engles conteni plu ca 17 000 entradas xef e plu ca 6 000 espresas ajuntada; on trova plu ca 34 000 entradas xef en la parte engles–elefen. La libro ofre ance un resoma corta de la gramatica elefen, incluinte listas aidosa de parolas funsional, prefisas e sufisas. — This bilingual dictionary is aimed at English-speaking users of Lingua Franca Nova, an international auxiliary language constructed by George Boeree, first published online in 1998, developed by its community over two decades, and now commonly known—via its initials—as Elefen. The Elefen–English section contains over 17,000 main entries and more than 6,000 additional phrases; there are over 34,000 main entries in the English–Elefen part. The book also offers a brief overview of Elefen grammar, including helpful lists of function words, prefixes and suffixes.

Jean Eyre
By Charlotte Brontë, translated into North-East Scots by Sheena Blackhall and Sheila Templeton, with illustrations by Edmund H. Garrett and E. M. Wimperis
2018. ISBN 978-1-78201-215-3

This weel-kent camin-o-age novel howks inno the feelins an ongauns o a young wumman, frae her wersh an coorse bairnhood, frae her growin intae adulthood an her brierin luve fur Mr. Rochester, the maister o Thornfield Haa. In its screivin o the inbye thochts o action—the spotlicht is on the slaw unfauldin o Jean's ethical an itherwardly awaurness, an aa the happenins are peintit wi a heichtened pouer that wis aince the warld o poetry—Jean Eyre transmogrifeed the airt o screivin. Charlotte Brontë his bin caaed the “first historian o the intimmers o thocht” an the literar forebear o screivers like Marcel Proust an James Joyce. The novel hauds swatches o social critique, wi a strang feelin o Christian vertue at its mids, an is thocht bi mony tae be aheid o its time gien the unique natur o Jean an the novel’s dellin intae classicism, sexuality, reeligion, an proto-feminism.

Midnight Metamorphosis
By Deborah E. Kehoe
2018. ISBN 978-1-78201-214-6

When her mother died, Avery Anderson finally had a chance to leave a runaway life behind to try to have a normal one. After she moves in with her aunt Brenna and starts her new high school in Dover, California, Avery discovers that she isn’t an average teenage girl. On her sixteenth birthday she’ll inherit a mixture of Elemental and Seer powers. There’s only one problem: at fifteen, she’s already pretty powerful. Cole Sullivan was transplanted to Dover for a mission—and that mission is Avery. Cole is an Elemental who has trained to be a Guardian, having gained powers over three elements when he was twelve years of age. When Cole befriends Avery, he realizes that guarding her is going to be more difficult than he imagined. With her growing powers, she may be the daughter prophesied to bring about the end of his kind. When twins Devon and Dani Finn are suddenly enrolled by their father in the same school as Avery with an order to contain her if she’s dangerous, Devon gets suspicious though his sister supports their dad. Devon realizes that he and Avery may have a lot in common through shared talismans that align their powers, and they build a friendship.

Alises Avantures in Vunderland
First edition. By Lewis Carroll, translated into Yiddish by Adina Bar-El
2018. ISBN 978-1-78201-195-8

Der mekhaber fun "Alises Avantures in Vunderland" iz geven Lewis Carroll, der psevdonim fun Charles Lutwidge Dodgson fun Oksforder Universitet in England. Dos bukh iz tsum ershtn mol dershinen in yor 1865, un fun demolt on iz es ibergezetst gevorn oyf a sakh shprakhn iber der velt. Di ershte iberzetsung fun dem bukh oyf yidish hob ikh farendikt in yor 2012 (Zur-Os Farlag, Yerusholaim). Evertype git yetst aroys di dozike oysgebeserte oyflage. Beshas iberzetsn oyf yidish, iz mayn tsil geven tsu blaybn getray tsu dem englishn moker: tsu dem siper-hamayse, tsu di heldn un zeyere kharakters; un der hoypt ibertsulozn di tifkayt un dem gayst fun dem bukh. Fundestvegn hot men badarft tsupasn di shpas-lider, di vertlekh, di idyomen, un beiker Lewis Carrolls vertshpiln, tsu der yidisher shprakh un tsu dem lebns-shteyger vos iz bakant tsu di leyeners. Vayl yidish iz geven farshpreyt iber mizrekh-Eyrope, zenen faran in der shprakh vertlekh un oysdrukn vos shpiglen op di yidishe iberlebungen in der gegnt in di frierdike yor­hun­derter. — Adina Bar-El.

אַליסעס אַװאַנטורעס אין װוּנדערלאַנד (Alises Avantures in Vunderland)
By Lewis Carroll, translated into Yiddish by Adina Bar-El
2018. ISBN 978-1-78201-194-1

דער מחבר פֿון אַליסעס אַװאַנטורעס אין װוּנדערלאַנד איז געװען לואיס קאַראָל, דער פּסעװדאָנים פֿון טשאַרלס לוטװידזש דאָדזשסאָן פֿון אָקספאָרדער אוניװערסיטעט אין ענגלאַנד. דאָס בוך איז צום ערשטן מאָל דערשינען אין יאָר 1865, און פון דעמאָלט אָן איז עס איבערגעזעצט געוואָרן אויף אַ סך שפּראַכן איבער דער וועלט. די ערשטע איבערזעצונג פֿון דעם בוך אױף ייִדיש האָב איך פֿאַרענדיקט אין יאָר 2012 [צור־אות־פֿאַרלאַג, ירושלים]. Evertype גיט יעצט אַרױס די דאָזיקע אױסגעבעסערטע אױפֿלאַגע. בשעת איבערזעצן אױף ייִדיש, איז מײַן ציל געװען צו בלײַבן געטרײַ צו דעם ענגלישן מקור: צו דעם סיפור־המעשה, צו די העלדן און זײערע כאַראַקטערס; און דער הױפּט איבערצולאָזן די טיפֿקײט און דעם גײַסט פֿון דעם בוך. פֿונדעסטװעגן האָט מען באַדאַרפֿט צופּאַסן די שפּאַס־לידער, די װערטלעך, די אידיאָמען, און בעיקר לואיס קאַראָלס װערטשפּילן, צו דער ייִדישער שפּראַך און צו דעם לעבנס־שטײגער װאָס איז באַקאַנט צו די לײענערס. װײַל ײדיש איז געװען פֿאַרשפּרײט איבער מיזרח־אייראָפּע, זענען פֿאַראַן אין דער שפּראַך װערטלעך און אױסדרוקן װאָס שפּיגלען אָפּ די ייִדישע איבערלעבונגען אין דער געגנט אין די פֿריערדיקע יאָרהונדערטער.

Ke Kāula Kamahaʻo o ʻOza
By L. Frank Baum, translated into Hawaiian by R. Keao NeSmith, and illustrated by W. W. Denslow
2018. ISBN 978-1-78201-211-5

He moʻolelo ʻo Ke Kāula Kamahaʻo o ʻOza na L. Frank Baum no kekahi kaikamahine liʻiliʻi i kapa ʻia ʻo Dorotea i halihali ʻia ai me kāna ʻīlio, ʻo Toto, ma loko o kekahi makani kaʻa wiliwili mai Kanesasa ā hiki i ka ʻāina kupaianaha a nani, ʻo ʻOza. Ua holo kona manaʻo ma laila e kipa i ke Kaona Nui ʻEmelala e noi ai i ke aliʻi o laila, ʻo ke kāula i kapa ʻia ʻo ʻOza, nāna e hoʻihoʻi iā ia i kona home. Ma ke kaʻahele ʻana, hālāwai ʻo ia me kekahi Kiʻi Hoʻoweliweli Manu e ʻimi ana i ka lolo nona; he Kanaka Kua Lāʻau Kini e ʻiʻini ana i puʻuwai nona; a me kekahi Liona Hōhē, ʻo kona ʻiʻini hoʻokahi wale nō, ʻo ia ke koa o ka naʻau. Nui nā mea weliweli a pāhaʻohaʻo a kēia pūʻulu kaʻahele i ʻike ai, akā, ua kū aku nō lākou i ke Kaona Nui ʻEmelala me ka palekana nō ma muli o ka ʻeleu o ke Kiʻi Hoʻoweliweli, ka mālama pono ʻana o ke Kua Lāʻau Kini, a me ka wiwo ʻole o ka Liona Hōhē. Na kēia puke i kōkua i ka hana ʻia ʻana o ke kiʻiʻoniʻoni kaulana o ka 1939—a he ʻokoʻa iki kēlā moʻolelo mai ka moʻolelo o ka puke kumu ma nā ʻano like ʻole! Aia i loko o kēia puke waihoʻoluʻu nā kiʻi i kaha ʻia e William Wallace Denslow, ua hoʻoili ʻia nā kiʻi mai nā kope o ka puka mua ʻana o ka puke. He 24 mau pā waihoʻoluʻu a me 150 kiʻi hui ʻia i loko o ka ʻōlelo i kikokiko ʻia, a hoʻoponopono ʻia nā mea he nui o ia mau kiʻi no ka ʻōlelo Hawaiʻi. Ua hoʻonohonoho ʻia ka paʻi ʻana o kēia puke ma kekahi ʻano like me ka puka mua ʻana, a hoʻoponopono ʻia kekahi mau ʻano o ke kikokiko ʻana no ka mea heluhelu o kēia au.

Asarlaí Iontach Oz
By L. Frank Baum, translated into Irish by Colin Parmar, and illustrated by W. W. Denslow
2018. ISBN 978-1-78201-204-7

Is scéal Asarlaí Iontach Oz le L. Frank Baum faoi chailín beag darb ainm Dorataí a sciobann cuaranfa in éineacht lena madra beag Tótó í ó Khansas chuig tír álainn aduain Oz. Nuair atá sí ann socraíonn sí cuairt a thabhairt ar Chathair na Smaragaidí chun go n-iarrfaidh sí ar Oz Asarlaí, rialóir na tíre, í a chur abhaile arís. Castar uirthi agus í ar an mbealach Babhdán atá ag lorg inchinne; Coillteoir Stáin a bhfuil croí ag teastáil uaidh agus Leon meata nach bhfuil dada uaidh ach crógacht. Cé go mbuaileann an grúpa beag le mórán contúirtí agus eachtraí iontacha, éiríonn leo Cathair na Smaragaidí a shroicheadh go slán sábháilte, ach má éiríonn is de bharr intleacht an Bhabhdán, cineáltacht an Choillteora agus sárchrógacht an Leoin é. Ba é an leabhar seo ab inspioráid do scannán cáiliúil na bliana 1939, cé nach mar a chéile go díreach an leabhar féin agus an scannán! Tá bunmhaisiúcháin William Wallace Denslow le feiceáil san aistriúchán lándaite sómasach seo ar ó chóipeanna den chéad eagrán Béarla a scanadh iad. Tá 24 phláta daite agus 150 maisiúchán téacsa sa leabhar agus nuair ba ghá cuireadh in oiriúint don aistriúchán Gaeilge iad. Tá clóchur an leabhair ar aon dul le leagan amach an chéad eagráin Bhéarla ach go bhfuil roinnt feabhsúchán déanta air sin in áiteanna ar mhaithe le léitheoirí an lae inniu.

Приключения Алисы в Стране Чудес (Prikliucheniia Alisy v Strane Chudes)
First edition. By Lewis Carroll, translated into Russian by Yury Nesterenko
2018. ISBN 978-1-78201-209-2

Перевод «Алисы в Стране чудес» Юрия Нестеренко (2000), доступный в течение многих лет в Интернете, впервые публикуется в виде бумажной книги, с классическими иллюстрациями Джона Тенниела. Из предисловия переводчика: «Все русские переводы “Алисы”, с которыми мне довелось ознакомиться, достаточно далеки от оригинала. Честнее всего поступил Заходер, прямо назвавший свой вариант пересказом; но и переводчики, не сделавшие такой оговорки, позволили себе весьма вольное обращение с авторским текстом. Не стану утверждать, будто то, что у них получилось, никуда не годится; напротив, вариант Заходера, к примеру, написан более живым языком, чем оригинал, но есть одна маленькая проблема—Кэрролл писал не это. Итак, моей целью было сделать как можно более точный перевод—разумеется, настолько, насколько позволяют различия между английским и русским языком.» Юрий Нестеренко (1972 г.р.), поэт и фантаст, живёт во Флориде.

Алисакӧд Шемӧсмуын лоӧмторъяс (Аlіsаkӧd Šemӧsmuyn loӧmtorʺjas)
First edition. By Lewis Carroll, translated into Komi-Zyrian by Evgenіі Tsypanov (text) and Elena Eltsova (verse)
2018. ISBN 978-1-78201-207-8

Англия литератураысь Россияын и Коми муын медся тöдса, дерт, Вильям Шекспир аслас ворсанторъяснас, сы бöрын мунö Льюис Кэрролл (1832–1898) да сылöн Алиса нывка йылысь гижöдыс. Нималана гижысьыслöн збыль нимыс вöлöма Чарлз Латвидж Додсон (рочöн гижöны Доджсон), сiйö велöдлöма математикаö Оксфорд университетса Крайст Чёрч колледжын, ёртасьлöма велöдчанiнса декан Генри Лиделлкöд, кодлöн вöлöма куим чой, на пиысь медiчöтыс Алиса нима нывка (чужлöма 1852-öд воын), ыджыдджыкъясыс Лорина да Эдит. Öтчыдысь 1862-öд вося ода-кора тöлысь 4-öд лунö Кэрролл, Робинсон вежаай да куим чой петасны голлясьны-джывъявны пыжöн да сувтасны шойччыны вадорö, пестасны бипур да нуръясясны. Сэки Льюис медводдзаысь висьталас Алиса нывка йылысь мойдсö, кыдзи нывкаыс вöтчас Горткöч бöрся да усяс пыдi гуö, сэтчöс шемöсмöдана лоöмторъяс йывсьыс. Алисаыс сэсся корöма Кэрзоллöс гижны сылы мойдсö, и регыд мысти тайö лои вöчöма. Сёрöнджык сы дорö гижысьыс содталöма мыйсюрö да 1865-öд воö лои йöзöдöма «Алисакöд шемöсмуын лоöмторъяс» небöг, кодöс сэсся вуджöдалöмаöсь мусяр пасьтала 200 сайö кывйö. Тiян водзын тайö нималана небöгсö медводдза комиöдöм.

Mou Her Name
by Gabriel Rosenstock, translated into Scots by John McDonald.
2018. ISBN 978-1-78201-205-4

Mou Her Name forrits the reader mair nor a hunner pomes in whit the makar cries a neo-bhakti style—a modren skew on thae poems o deep holiness whilk are threipit an croonit in India yit. Aff the cuff an meestical thae ootpoorins heize frae ayont the makar’s ain mense, he’s tiggit the hem o the Yirth Mither’s goun, an she’s turnt tae’m, an throuch his maisterly airt, turns tae us.

Pystrior Marthys Pow Òz
By L. Frank Baum, translated into Cornish by Nicholas Williams, and illustrated by W. W. Denslow
2017. ISBN 978-1-78201-203-0

Yth yw Pystrior Marthys Pow Òz whedhel gans L. Frank Baum ow tùchya mowes vian Dorothy yw scubys dre gorwyns warbarth gans hy hy Tôtô in mes a Kansas bys in Òz, pow stranj ha sêmly. Pàn vo hy ena yma hy owth ervira travalya dhe Cyta an Emerôs may halla hy govyn orth rêwlyas an pow, Pystrior henwys Òz, dh’y gorra tre arta. Yma hy ow metya i’n fordh Bùcka Bryny, usy ow whelas empydnyon, Forstor Stênys usy ow tesîrya colon ha Lion ownek neb yw whansek dhe gafos coraj. Kynth usy an bagas bian ow tastya meur a berylyow hag ow cafos lies aventur coynt, ymowns y ow soweny wàr an dyweth dhe dhrehedhes Cyta an Emerôs yn salow, dre rêson a skentoleth an Bùcka Bryny, kerensa guv an Forstor Stênys ha fara diown an Lion. Yth o an lyver-ma neb a inspîryas fylm gerys brâs an vledhen 1939, kyn nag yw haval in pùb poynt an lyver ha’n fylm an eyl dh’y gela! Yma lînyansow gwredhek William Wallace Denslow dhe weles i’n trailyans leunlywys ha gorlanwesek-ma. Yma 24 plâta lywys i’n lyver ha 150 delînyansow text; hag y feu radn a’n re-na desedhys dhe acordya poran gans an trailyans Kernowek. Yth yw olsettyans an lyver kepar ha hedna i’n kensa dyllans Sowsnek, kynth yw amendys olsettyans an lyver-ma in nebes tyleryow rag comodyta redyoryon agan dedhyow ny.

The Wonderful Wizard of Oz
By L. Frank Baum, illustrated by W. W. Denslow
2017. ISBN 978-1-78201-202-3

The Wonderful Wizard of Oz is L. Frank Baum's story of a little girl named Dorothy, who with her dog Toto is carried by a tornado from Kansas to the strange and beautiful land of Oz. Here she decides to visit the Emerald City to ask its ruler, a wizard called Oz, to send her back home again. On the way she meets a Scarecrow, who is in search of brains; a Tin Woodman, who wishes to have a heart; and a Cowardly Lion, whose one desire is to possess courage. The little party encounter many dangers and marvelous adventures on the way, but reach the Emerald City in safety, their success being due to the thoughtfulness of the Scarecrow, the tender care of the Tin Woodman, and the fearlessness of the Cowardly Lion. This is the book that inspired the famous 1939 film -- which differs from the original book in quite a few ways! illustrations by William Wallace Denslow which were were scanned from copies of the first edition. There are 24 colour plates and 150 text illustrations. The book has been typeset a fashion similar to that of the first edition, with some typographic improvements for the modern reader.

Alice's Adventures in Wonderland: Illustrated by J. Michael Rolen
By Lewis Carroll, with a Foreword by Michael Everson
2015. ISBN 978-1-78201-210-8

This edition of Alice’s Adventures in Wonderland has found its way into print because the publisher liked the illustrations, which he found out about from a conversation he and I had earlier this year. Thank goodness he asked to publish them; he’s a real pub­lisher, and I have wandered in the publishing desert ever since J. Michael Rolen drew the illustrations for me long ago, in 1977, back before the Internet came into being.

Stragno Fall om Doctor Jekyll ed Poti Hyde
By Robert Louis Stevenson, translated into Sambahsa by Olivier Simon, and with illustrations by Mathew Staunton
2017. ISBN 978-1-78201-208-5

Uno narn om horror ed terror quod siet taraghe ed hayranihes sien leisers. Myehrste ia forlegvern filmversions ed bevidte courage pro tod psychologic aventure. Id storia jinkdout in London, bet ghehdiet ubgwehmus in id mysteirplen hava os Edinburg, id urb quer gnahsit Robert Louis Stevenson. Kwe id est un Freudsk basmo, uno moralo parabel au un allegoria de sexualitat? Vos est zaruri.

Spedestä Säätiöön – kolme esseetä populaari­kulttuurista
Three essays on popular culture in Finnish by Panu Petteri Höglund.
2018. ISBN 978-1-78201-116-3

Spede Pasanen oli vuosikymmenten ajan Suomen tuotteliain viihdemies. Olisiko nyt lopultakin aika pohtia myös Speden ansioita suomalaisen komedian uudistajana? John Carter oli Tarzanista kuuluisan Edgar Rice Burroughsin toiseksi tunnetuin seikkailijahahmo, joka sai uutta kuuluisuutta taannoisen suurelokuvan ansiosta. Miten apinamiehen luojalta onnistui tieteisfantasian kirjoittaminen? Isaac Asimov oli yhdessä Arthur C. Clarken ja Robert A. Heinleinin kanssa yksi klassisen angloamerikkalaisen tieteiskirjallisuuden kolmesta suuresta. Hänen ensimmäisiä voimannäytteitään oli Säätiö-trilogia. Oliko Säätiö kovaa scifiä vai pelkkää avaruusoopperaa?

La geste d’Aalis el Païs de Merveilles
Second edition. By Lewis Carroll, translated into Old French by May Plouzeau
2016. ISBN 978-1-78201-174-3

L’ancien français, qui se parla et s’écrivit, grossièrement, du milieu du 9e siècle au milieu du 14e siècle, connut de multiples variations selon temps et lieux, et nous en conservons des textes innombrables. — Old French was spoken and/or written in many parts of what is now France, very roughly north of the Loire, and in parts of Belgium ; it was also used in numerous circles in England, notably after the Norman conquest. It extended roughly from the middle of the ninth century to some time in the fourteenth century. It never stopped evolving, and there was much regional variation. Innumerable texts are written in that language, which gave birth to many literary genres. Aalis is written in a western variation of French, composed ca 1250 in the form of a chanson de geste which is versified in stanzas of assonanced decasyllables.

Әлисәнең Сәйерстандағы мажаралары (Ӓlisӓneñ Sӓyerstandağı majaraları)
First edition. By Lewis Carroll, translated into Bashkir by Güzӓl Sitdykov
2016. ISBN 978-1-78201-201-6

Льюис Кэрролл—атаҡлы инглиз яҙыусыһы һәм Оксфорд университеты Крайст Чёрч колледжының математика уҡытыусыһы Чарлз Латвидж Додсондың (1832–1898) псевдонимы. Ул колледж ректоры Генри Лидделл ғаиләһенең яҡын дуҫы булған һәм үҫмер Элис (1852 йылғы) менән уның Лорина һәм Эдит тигән апа­ла­рына әкиәттәр һөйләй торған булған. Бер мәл—1862 йылдың 4 июлендә—Кэрролл, уның дуҫы, рухани Робинсон Дакуорт һәм өс ҡыҙ бала кәмәлә йөрөргә сығып китәләр ҙә яр буйында табын ҡороп ултыралар. Шул сәфәр ваҡытында Кэрролл Әлисә исемле ҡыҙыҡайҙың йорт ҡуяны өңөнә осоп төшөүе һәм уның шундағы сәйер илдә шаҡ ҡатырғыс мажараларға тарыуы тарихын һөйләй ҙә инде. Элис был әкиәтте Кэрроллдың яҙып биреүен үтенә, бер аҙҙан ҡулъ­яҙма әҙер ҙә була. Һуңғараҡ уға төҙәтмәләр индерелә һәм тулыландырыла, һәм 1865 йылда китап баҫылып сыға. Шунан бирле «Әлисәнең Сәйерстандағы мажаралары» әкиә­тенең төрлө версиялары донъя йөҙөндәге башҡа тел­дәр­ҙә сығып тора. Әҫәр элегерәк йәш тәржемәсе А. Әхмә­ҙиева тарафынан башҡорт теленә әйләндерелгәйне инде.

Irish Heraldry: A Brief Introduction
First edition. By Nicholas Williams
2017. ISBN 978-1-78201-192-7

Few topics are as interesting as heraldry although it is necessary to learn a new vocabulary to enjoy the subject fully. In this book, illustrated by the author, the origin, development and particular nature of Irish heraldry are described; how heraldry was first brought to Ireland by the Anglo-Normans and gradually adopted also by the Gaelic Irish. When describing the various aspects of coats of arms the book almost exclusively uses Irish examples, both Gaelic and Anglo-Norman. The volume includes sections on the heraldry of Ireland itself and of the historic provinces. The arms of cities, towns, counties and dioceses are also discussed, as well as the arms of some notable Irish people. Later chapters deal with modern heraldic jurisdiction and why spurious “souvenir heraldry” is best avoided. The history of the Irish heralds and kings of arms is also described with as well as origins of the present-day Office of the Chief Herald of Ireland.

Armas: Sracfhéachaint ar Araltas na hÉireann
Second edition. By Nicholas Williams
2017. ISBN 978-1-78201-139-2

Is beag ní atá chomh spéisiúil leis an araltas, cé gur gá stór focal nua a fhoghlaim chun lántaitneamh a bhaint as an ábhar. Tugtar sa leabhar seo, atá arna mhaisiú ag an údar féin, cuntas ar bhunús araltas na hÉireann agus ar an gcaoi ar fhorbair sé. Ba iad na Sean-Ghaill a thug an t-araltas go hÉirinn ach de réir a chéile is amhlaigh a ghlac na Gaeil féin leis. Chun gnéithe éagsúla araltas na hÉireann a léiriú, baintear feidhm sa leabhar seo go hiomlán nach mór as armais Éireannacha, idir Ghaelacha agus Ghallda. Tugtar tuairisc freisin ar armais éagsúla thír na hÉireann féin, mar aon le harmais na gcúigí stairiúla. Pléitear armais chathracha, bhailte móra, chontaetha agus dheoisí na hÉireann freisin chomh maith le harmais roinnt Éireannach mór le rá. Ceist na dlínse araltaí is ábhar do na caibidlí deireanacha agus mínitear cén fáth ar fearr diúltú don “araltas siopa”. Sa chuid deireanach den leabhar tugtar léargas éigin freisin ar stair arailt agus rí-arailt na hÉireann chomh maith le bunú agus gníomhaíocht Oifig Phríomh-Aralt na hÉireann.

Lès paskéyes d’Alice è payis dès mèrvèyes
First edition. By Lewis Carroll, translated into Central Walloon by Bernard Louis
2016. ISBN 978-1-78201-173-6

Lewis Carroll, di s’ vrê nom Charles Lutwidge Dodgson, a v’nu au monde à Daresbury (Cheshire) li 27 di janvier è 1832, èt il a moru l’ 14 dè minme mwès è 1898, à Guilford. Il èsteut mêsse di matématiques è Christ Church College à Oxford. I s’a intèrèssé ossi al fotografîye. Li 4 di julèt´ è 1862, i fêt one porminâde dins one bârque su l’ Tamise avou lès trwès fèyes dau dwèyin Henry Liddell dè Christ College, Édith (8 ans), Lorina (13 ans) èt Alice (tot jusse 10 ans ç’ djoû-là), èt co on soçon, li révérind Robinson Duckworth qui tint lès rames. Lès soûs lî d’mandèt dèlzî raconter one istwêre èt il èmantche li fauve d’one pitite Alice qui toume dins l’ tèréye d’on lapin. Alice li va soyî po qu’i mète tot ça d’ssu papî. Li scrîjeû va bin sûr ajouter totes sôtes d’afêres à s’ conte. I l’ofrit à Alice po s’ Noyé è 1864 èt l’anéye d’après, Alice’s Adventures in Wonderland èst publiyî avou dès dèssins da John Tenniel.

School: The Seventh Silence
Second edition. By Craig Herbertson
2017. ISBN 978-1-78201-200-9

Jean Deforte has found a caterpillar but lost his little sister. It’s a difficult year; Father is dying and Mother has sent him to an English school. Nobody likes Jean because he is half French. The girls are laughing. The teachers are on his back. The bullies are waiting in the hallways. Unluckily for Jean, there are worse things than bullies… There are vacant black holes in the corners of his mind. There are darker things that would gladly fill them. Jean is about to discover that his school is more foreign than he could possibly imagine. Jean’s quest to find her becomes a personal journey. A journey to the door of the Seventh Silence. A rite of passage, a symbolic expedition through Hades, the struggle between good and evil, the collision of appearance and reality. There is something here of Dante Alighieri, Mervyn Peake, Lewis Carroll. Add a little Franz Kafka and Philip K. Dick, and you will have guessed that this is not a book for children—unless, like Jean, they are very brave.

Ma Loko o ke Aniani Kū a me ka Mea i Loaʻa iā ʻĀleka ma Laila
By Lewis Carroll, translated into Hawaiian by R. Keao NeSmith
Second edition 2017. ISBN 978-1-78201-170-5

He moʻolelo ʻo Nā Hana Kupanaha a ʻĀleka ma ka ʻĀina Kamahaʻo no ke kau wela i hoʻopuka ʻia e Lewis Carroll (Charles Lutwidge Dodgson) no ka manawa mua ma Iulai o ka 1865. Ua pili nā kānaka he nui o loko o ia puke i ka pāʻani pepa. He moʻolelo ʻo Ma Loko o ke Aniani Kū a me ka Mea i Loaʻa iā ʻĀleka ma Laila no ke kau anu i hoʻopuka ʻia e Carroll no ka manawa mua i Kēkēmapa o ka 1871. Ma kēia moʻolelo ʻelua, ua pili nā kānaka o ka moʻolelo i ka pāʻani he mū kākela. Ma ka pau ʻana o ka puke, aia kekahi māhele o ka moʻolelo i hoʻokāpae ʻia, ʻo “Ka Nalo Hopeʻō ma ka Lauoho Kuʻi”. I kinohi, ua manaʻo ʻia e lilo ia i māhele o Ma Loko o ke Aniani Kū. ʻAʻole naʻe i hoihoi ʻo John Tenniel, ka mea nāna i kaha i nā kiʻi o ka puka mua ʻana o nā puke ʻelua, i kēia māhele, a no laila, ua kāpae ʻia akula. Ua kaha ʻia ke kiʻi uʻi e hoʻowehiwehi nei i kēia mokuna ma ke ʻano kaila o Tenniel e Ken Leeder ma ka 1977.

Nā Hana Kupanaha a ʻĀleka ma ka ʻĀina Kamahaʻo
By Lewis Carroll, translated into Hawaiian by R. Keao NeSmith
Second edition 2017. ISBN 978-1-78201-166-8

ʻO Lewis Carroll ka inoa kākau puke o Charles Lutwidge Dodgson (1832-1898), he mea kākau puke ʻo ia ma ke ʻano hoʻopohihihi ʻōlelo a he loea makemakika pū ʻo ia ma Christ Church ma ke Kulanui o Oxford ma ʻEnelani. He hoa kamaʻāina ʻo ia no ka ʻohana Liddell: Ua nui nā keiki a Henry Liddell, a ʻo ia ke Poʻo o ke Kulanui. He hahaʻi moʻolelo ka hana a Carroll i ke kaikamahine ʻōpiopio loa, ʻo Alice (hānau ʻia i ka 1852), a me kona mau kaikuaʻana ʻelua, ʻo Lorina lāua ʻo Edith. I kekahi lā-ʻo ia ka lā 4 o Iulai 1862-ua hele aku ʻo Carroll, kona hoaloha, ʻo ke Kahu, ʻo Robinson Duckworth, a me nā kaikāmahine ʻekolu i ka huakaʻi hoehoe waʻapā no ka pāʻina awakea ma kapa muliwai. Ma kēia huakaʻi ma ka muliwai, ua hahaʻi aku ʻo Carroll i kekahi moʻolelo no kekahi kaikamahine, ʻo Alice kona inoa, a me kāna mau hana kupanaha i lalo o kekahi lua lāpaki. Ua noi aku ʻo Alice iā ia e kākau i ia moʻolelo nāna, a i ke au ʻana o ka manawa, ua paʻa ka mana hoʻāʻo mua o ka moʻolelo. Ma hope o ke kākau hou ʻana, ua puka akula ka puke ma ka 1865, a mai ia manawa mai, ua puka nā mana like ʻole o Alice's Adventures in Wonderland ma nā ʻōlelo like ʻole he nui.

Eriugena: Medieval Irish Philosopher, Poet, and Translator
By Eoghan Mac Aogáin
2015. ISBN 978-1-78201-191-0

The story of Johannes Scottus Eriugena (c. 800–870), Ireland’s greatest philoso­pher, is told here for the newcomer. Educated in Ireland, Eriugena emigrated to France where he became a close friend of the Em­peror, Charles the Bald, serving him as court poet and master of the palace school. He also became a trans­lator and admirer of the theology of the Greek Church, leading eventu­ally to his condemna­tion as a heretic. In recent times, however, he has become one of the most studied of all medieval intellectuals.

The Westminster Alice: A political parody based on Lewis Carroll’s Wonderland
By Hector Hugh Munro (Saki)
2010. ISBN 978-1-78201-147-7

Saki was the pen-name of Hector Hugh Munro (1870–1916). He was an author and playwright best known for his subtle and witty short stories. He wrote for periodicals such as the Westminster Gazette, the Daily Express, the Bystander, the Morning Post, and the Outlook. The Westminster Alice vignettes were collected together and published in Westminster Popular No. 18 in 1902

Charles Geake (1867–1919) was, from 1892 to 1918, the head of the Liberal Publication Department, which had been established in 1887 by the National Liberal Federation (a union of all English and Welsh (but not Scottish) Liberal Associations), and the Liberal Central Association (an organization which had been founded in 1874 to facilitate Liberal Party communication throughout United Kingdom). Francis Carruthers Gould (1844–1925) was a political cartoonist and caricaturist who contributed to the Pall Mall Gazette until he joined the Westminster Gazette when it was founded. He later became an assistant editor for that publication. In addition to illustrating Saki’s Westminster Alice in a series of publications from 1900 to 1902, Gould also illustrated Charles Geake’s parody John Bull’s Adventures in the Fiscal Wonderland, published in 1904.

Соня в царстве дива (Sonia v tsarstve diva): A new edition of the first Russian translation of Alice's Adventures in Wonderland
By Lewis Carroll
2017. ISBN 978-1-78201-198-9

The first Russian translation of Alice’s Adventures in Wonderland appeared in Moscow in 1879. It bore the title Sonia in a Kingdom of Wonder. The text was printed in old Russian orthography (that is, using the old letters “і” and “ѣ”, and “ъ” at the ends of words, etc.) which was supplanted by the spelling reform of 1918. No name of the author, illustrator, or translator appeared on the title page. There is strong new evidence that the translator was Ekaterina Boratynskaya (née Timiryazeva), who later became an accomplished translator of children’s literature from English, a friend of Lev Tolstoy, and the first teacher of Boris Pasternak. According to Nina Demurova, “There are now many Russian trans­lations of Alice, but Sonia is the first, and the only one done within Carroll’s lifetime, pre­sum­ably with his knowl­edge, and there­by must be accorded a place of honour in the canon.” This is the first printing of Sonia in modern Russian orthography. The book has been edited by Victor Fet, whose introduction, essays, and notes supply much scholarship and commentary to the volume.

Алисаның Хайхастар Чирінзер чорығы (Alïsanıñ Hayhastar Çïrinzer çorığı)
By Lewis Carroll, translated into Khakas by Maria Çertykova
2017. ISBN 978-1-78201-171-2

Льюис Кэрролл—ол саблығ англия писательі паза Оксфорд университедіндегі Крайст Чёрч колледжтің математика ÿгретчізі Чарлз Латвидж Додсонның (1832–1898) позы аданған солазы. Ол колледж ректоры Генри Лидделлнің сöбірезінің чағын нанӌызы полған. Сöбіреде öсчеткен Алисаа (1852 чылда тöреен) паза аның пиӌелері Лоринге паза Эдитке ол удаа нымахтар чоохтаӌаң. Пірсінде—1862 чылның от айының 4-чі кÿнінде—Кэрролл, аның арғызы, Робинсон Дакуорт абыс, паза пу ÿс хызыӌах суғӌа кимеліг иніп, чарда тынанғаннар. Ана іди тынанчатхан туста Кэррол кічіг ööрелеріне Алиса аттығ хызыӌахтаңар улуғ чоох оңдайлығ нымах чоохтап пирген, хайди ол Кроликтің інінӌе Хайхастар Чирінзер тÿс парып, анда пасхаӌыл, таң­настығ киректерде араласхан. Алиса Кэрроллнаң пу нымах­ты позына пас пирерге сурынған. Нинӌе-де тус пазынаң чаӌында пазылған нымах тимде полған, анаң анда хай пірее тÿзедіглер иділгеннер паза хайзы чардыхтар хоза пазыл­ғаннар. Соонаң пу нымах 1865 чылда чарых кöрген. Ол тустаң пеер «Алисаның Хайхастар Чирінзер чорығы» чир ÿстÿндегі кöп аймах тіллерге тілбестелген. Амды сірернің алныңарда аның хакас тіліне пастағы тілбестее.

Ice: A Tale of Horror
By Frank Pickering
2016. ISBN 978-1-78201-199-6

When Tom Shepherd returns to the Swiss mountain from where his wife disappeared while skiing five years previously, he has no idea what dark forces are about to be released. The picturesque charm of the ski resort masks a black history of dreadful deeds hidden but not forgotten, waiting to be unearthed. But the mountain that looms over the little town like a grim guardian holds an even more ancient secret. The time has come for its power to be unleashed once more. The consequences will be terrible.

По эту сторону: Стихотворения и поэмы (Po ėtu storonu: Stikhotvoreniia i poėmy)
by Victor Fet.
2016. ISBN 978-1-78201-197-2

Предметом стихов Фета служат все стороны жизни и литературы. Но он снова и снова возвращается к естественнонаучному видению. Это уместно, поскольку автор—биолог. Но это также необычайно трудно, и поэтому поэзия, нетривиальным образом черпающая вдохновение в науке, чрезвычайно редка на каком бы то ни было языке.... Научное видение естественным образом наполняет стихи Виктора Фета, сочетаясь с философией и воображением. (Роальд Хоффманн) --- Every aspect of life and literature is Fet's subject. But he returns time and time again to the scientific purview. Which is appropriate, as he is a biologist. But it is also extremely difficult to do, which is why there is so little poetry, in any language, which takes its inspiration in nontrivial ways from science. ... The scientific enters naturally in Victor Fet's poems, cohabits with the philosophical or imaginative view of the world. (Roald Hoffmann)

Алисаның қайғаллығ Черинде полған чоруқтары (Alisanıñ qayğallığ Çerinde polğan çoruqtarı)
By Lewis Carroll, translated into Shor by Liubovʹ Arbaçakova
2016. ISBN 978-1-78201-189-7

Льюис Кэрролл теп псевдонимы полтур, шын ады тезе Чарлз Латвидж Додсон (1832–1898), ол аттығ-шаптығ пасчыба анаң пӧгин пичиктиң ӱргедикчизы полуп, Оксфорд теп университеттиң Крайст Черч колледжинде иштептир. Ол колледжтиң ректоразынма—Генри Лид­деллгебе маттап чағын арғыштар полтурлар. Қачен Льюис Кэрролл ыларға аймақтап парғанда, Генри Лидделлғаның қыстарынға: пойдаң Алисаба (1852 туген ч.) анаң ааң Лоринебе Эдитке теп улуғ қыс қарындаштарынға маң-сайа ныбақтар ызыб-одуртыр. Пир қатнап—1862 чылдың пичен айының 4 кӱнне­ринде—Кэрроллба ааң арғыжы улуғ (преподобный) Робинсон Дакворт, анаң ӱш қызычақ кебеге одур-келип, суғба тӱжӱп, суғ қажында пикник иштептирлер. Ол чоруқтың теминде Кэрролл пойуңнуң ныбағын, қайде Алиса пир инге кел-тӱжӱп, анаң қайғаллығ Черинде пол­ған чоруқтарын ыларға ыс-пертир. Алиса по Кэрролл чооқтап-перген ныбақты аға пас-перзин теп сураптыр. Че, қанче-қанче тем эрткен соонда Кэрроллдың ысқан чооғу пазыл-партыр. Ааң соонда Кэрролл аға қоже пазып, полған чооғун арий пашқарақ эт-келип, анаң 1865 ч. ол ном издательствадаң шықтыр. Анаң пеере Алисаның қайғаллығ Черинде полған чоруқтары теп ныбақ маттап кӧп версийлербе пашқа-пашқа қааннардың тиллеринге кӧчӱрӱл-келип, шықтыр. Слердиң қолунда паштапқы шор тилинге кӧчӱрген ныбақ.

About Michael Everson

Michael’s blog

Þorn’s blog, þorn.info

Evertype

Typesetting Portfolio

Typography & scripts

Fontographer

Unicode & ISO/IEC JTC1/SC2/WG2

Codes for Internationalization

ISO TC46/WG3

NSAI/ICTSCC/SC4

Script Encoding Initiative

Alphabets of Europe

Cornish orthography

Volapük

Olmec Hieroglyphs

Afghanistan locales

Celtic spelling checkers

Celtic keyboard layouts

Mac OS software

The plural of euro is euros!

Essays and interviews

Poems, stories, & other things

Linguistic rights

Celtic and other languages